Dlaczego Jezus rozpoczął swoją służbę w wieku 30 lat?

W poszukiwaniu logicznego wyjaśnienia dla faktu, że Jezus nie rozpoczął swojej publicznej posługi aż do ukończenia 30 lat, możemy przypuszczać, że była to część Bożego planu na Jego życie. Istnieje jednak bardziej racjonalne wyjaśnienie: Jezus był prawdziwym rabinem. Zgodnie z tradycją, rabinów uważano za wystarczająco dojrzałych, aby rozpocząć publiczną posługę dopiero w wieku 30 lat.

Powód wymogów kapłańskich

Przepisy prawa Mojżesza wskazują na to, że kapłani nie mogli zacząć pełnić publicznej posługi przed ukończeniem 30 lat (Lb 4:2-3).

(1): I PAN przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy: (2): Policz synów Kehata spośród synów Lewiego według ich rodzin i według domów ich ojców; (3): Od trzydziestego roku życia wzwyż aż do pięćdziesiątego roku życia; wszystkich, którzy są zdolni do służby, aby wykonywali pracę w Namiocie Zgromadzenia.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Lb 4]

W przeciwieństwie do tego przepisu, Liczb 8:24 mówi, że Lewici (którzy nie byli potomkami kapłańskimi Aarona) mogli rozpocząć swoje obowiązki w wieku 25 lat.

(24): Oto co dotyczy Lewitów: Od dwudziestego piątego roku życia wzwyż przystąpią, by pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Lb 8]

Niemniej jednak, żydowscy nauczyciele interpretują to tak, że Lewici między 25 a 30 rokiem życia pełnili rolę asystentów i dopiero w wieku 30 lat zostawali “pełnoprawnymi członkami sił roboczych”.

(3): Lewitów policzono od trzydziestu lat wzwyż, a ich liczba według głów wynosiła trzydzieści osiem tysięcy.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1Krn 23]

Zgodnie z przekazami Ojców Kościoła, Orygenesa (185-254 n.e.) i Hieronima (342-420 n.e.), Żydowi nie wolno było czytać Pieśni nad Pieśniami, dopóki nie ukończył 30 lat. Wskazuje to również na to, że Żydzi uważali 30 rok życia za moment, w którym pobożny i uczony Żyd mógł osiągnąć duchową i moralną dojrzałość, pozwalającą na nauczanie i prowadzenie innych.

Typ Mesjasza

Życie i posługa Jezusa często obejmowały wydarzenia, które odzwierciedlały różne wzorce mesjańskie ustanowione w Starym Testamencie. Wydaje się, że wiek, w którym Jezus rozpoczął swoją posługę, może również podążać tą ścieżką. W Starym Testamencie można zauważyć dwie postacie mesjańskie, które rozpoczęły swoje posługi w wieku 30 lat.

Dawid, gdy zaczął panować:

(4): Dawid miał trzydzieści lat, gdy zaczął królować, a królował czterdzieści lat.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2Sm 5]

Józef, gdy wszedł na służbę faraona, aby ocalić świat od głodu:

(46): Józef miał trzydzieści lat, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Potem Józef odszedł od faraona i objechał całą ziemię Egiptu.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rdz 41]

Podobieństwo wieku, w którym te postacie rozpoczęły swoje misje, może być kolejnym dowodem na to, że Jezus kontynuował wzorce mesjańskie znanego z Starego Testamentu. W związku z tym, Jezus, jako Mesjasz, mógł rozpocząć swoją posługę w wieku 30 lat, co stanowi nawiązanie do znaczenia tego wieku w przypadku Dawida i Józefa, którzy również pełnili kluczowe role w historii zbawienia.

Doświadczenie życia – wierność w małych rzeczach

Można domniemać, że było niezbędne, aby Jezus z najwyższą starannością wykonywał ograniczone obowiązki rodzinne, społeczne i inne zanim mógł zająć się zadaniem zbawienia świata. To właśnie przez sumienne wykonywanie wąskich obowiązków domowych, Jezus przygotował się do wielkiego zadania, jakie miał do spełnienia. Jezusowi powierzono najważniejsze zadanie na świecie, ponieważ wywiązywał się wiernie z najdrobniejszych obowiązków. Przez 30 lat życia Jezus miał możliwość wcielenia swojego nauczania w praktykę. Gdyby zawsze był bezdomnym, wędrownym nauczycielem bez związków i obowiązków rodzinnych, ludzie mogliby powiedzieć: “Jakim prawem mówisz o ludzkich obowiązkach i relacjach, skoro sam ich nie doświadczyłeś?”. Jednak Jezus mógł powiedzieć: “Rób, jak sam uczyniłem”.

(10): Kto jest wierny w najmniejszym, i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy, i w wielkim jest niesprawiedliwy.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 16]

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link