Jak działa nasze Serce?

Serce w Biblii

(1): Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. PANIE, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. (2): Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. (3): Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane. (4): Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz. (5): Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę. (6): Zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza; jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. (7): Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? (8): Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. (9): Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza; (10): I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. (11): Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. (12): Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość. (13): Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki. (14): Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. (15): Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. (16): Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. (17): Jak drogie są dla mnie twoje myśli, Boże! Jak wielka jest ich liczba! (18): Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku; gdy się budzę, jeszcze jestem z tobą. (19): Zgładzisz, Boże, niegodziwego; niech odstąpią ode mnie ludzie krwawi; (20): Którzy mówią obrzydliwości przeciwko tobie, twoi wrogowie nadaremnie biorą twoje imię. (21): Czy nie nienawidzę tych, PANIE, którzy nienawidzą ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko tobie powstają? (22): Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów. (23): Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje myśli; (24): I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 139]

(7): Lecz PAN powiedział do Samuela: Nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce. (8): Jesse zawołał wtedy Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. A on powiedział: Tego też PAN nie wybrał. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1Sm 16]

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1Sm 16]

(31): Jednak z powodu posłów książąt Babilonu wysłanych do niego, aby dowiedzieć się o znaku, który się wydarzył w ziemi, opuścił go Bóg, aby wystawić go na próbę i poznać wszystko, co było w jego sercu.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2Krn 32]

(23): Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

[Biblia Warszawska, Prz 4]

(19): Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; (20): ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (21): Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.

[Biblia Warszawska, Mt 6]

(9): Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

[Biblia Warszawska, Rz 10]

(4): Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły (5): i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,

[Biblia Warszawska, 2Kor 10]

(18): Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. (19): Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. (20): Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi,Odbuduj mury Jeruzalemu!

[Biblia Warszawska, Ps 51]

(6): Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. (7): Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. (8): Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (9): Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. (10): Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. (11): A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. (12): Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;

[Biblia Warszawska, Rz 5]

(18): Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. (19): Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. (20): To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka.

[Biblia Warszawska, Mt 15]

(28): A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. (29): Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. (30): A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle.

[Biblia Warszawska, Mt 5]

(35): Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

[Biblia Warszawska, Mt 18]

(8): Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. (9): Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. (10): Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.

[Biblia Warszawska, Hbr 13]

(4): Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan. (5): Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

[Biblia Warszawska, 1Kor 4]

(26): I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27): Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je. (28): Zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ez 36]

Fragmenty Biblii, które zostały podane, odnoszą się do serca w sensie duchowym i moralnym, a nie fizycznym organie. Mówią one o potrzebie czystości i ochrony serca przed złymi myślami i grzechem, ponieważ serce jest miejscem, w którym kształtują się nasze postawy i decyzje moralne.

Na przykład, 1 Sm 16:7 mówi, że Bóg patrzy na serce człowieka, a nie na jego wygląd zewnętrzny. W 2 Krn 32:23 czytamy, że serce jest źródłem życia, a w Prz 4:23, że tam, gdzie jest skarb, tam będzie i serce.

W Rzymianach 10:9 mówi się, że uwierzenie w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, prowadzi do zbawienia. W 2 Kor 10:4-5, że chrześcijańskie rozwiązania problemów nie są materialne, ale duchowe, a Rzymian 5:18-19 mówi o pochodzeniu złych czynów z serca.

Wszystkie te cytaty odnoszą się do znaczenia serca w życiu duchowym.

00:00:06
słuchajcie, ja chciałbym na początku.
00:00:11
Tego kazania przeczytać, zerknąć w sumie do psalmu 139.
00:00:19
Wiecie, że Bóg wie Wszystko?
00:00:22
I widzi Wszystko.
00:00:26
Ktoś to potrafi mi wytłumaczyć?
00:00:29
Jak jak on to robi, że Wszystko widzi Wszystko wie jest wszechwiedzący.
00:00:37
Jest wszechmogący.
00:00:40
Jest Stwórcą.
00:00:42
I wiecie co jest niesamowite, że Bóg wie Wszystko o nas od chwili poczęcia w ogóle do samego końca Wszystko.
00:00:52
Nie wiem, czy macie czasem takie. Mieliście takie doświadczenie, że nagle Czujesz, że Bóg Cię przenika? Po prostu wie Wszystko o tobie Wszystko więcej niż ty.
00:01:00
Że jest on jest kompletnie świadomy wszystkiego, co się w tobie dzieje, zna ciebie od podszewki. Każdy atom na poziomie fizycznym, ale też i duchowym, zna Twoje myśli.
00:01:12
Z nieprawdopodobne. Zobaczmy w samym 139.
00:01:15
To Dawid śpiewa czy modli się?
00:01:19
2 wiesz, panie, zbadałeś mnie i znasz?
00:01:23
Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaje, roz Rozumiesz myśl moją z daleka, ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
00:01:32
Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty panie, już znasz je cały.
00:01:37
Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją.
00:01:41
Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujrzę przed duchem twoim i dokąd przed obliczem twoim uciekne.
00:01:51
Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie Twoja ręka dosięgła by mnie prawica twoja, a gdybym rzek niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie to i ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jaśniej noc jest jasna jak dzień ciemność jest dla ciebie jak światło, bo ty stworzyłeś nerki moje ukształtował eś nie w łonie matki mojej.
00:02:23
Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie.
00:02:30
Żadna kość moja nie jest ukryta przed tobą, choć po wstawałem w ukryciu układny utkany w głębiach Ziemi oczy twoje widziały czyny moje w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.
00:02:44
Jak niezgłębione są dla mnie myśli TWE Boże jak wielka jest ich liczba?
00:02:50
Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z tobą.
00:02:56
I tu jest trudne, gdybyś zechciał o Boże Zabić Bezbożnika Niech Odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi mówią o tobie, Zdradliwie, nadużywają imienia twego. Czy tych, którzy cię nienawidzą, panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko tobie.
00:03:12
Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi badań mnie Boże i poznaj serce moje doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Znacie ten psalm?
00:03:29
Chcecie tam jest napisane, że Dawid szczególną moją uwagę zwróciły 2 takie sformułowania, kiedy Dawid mówi, zbadałeś mnie i znasz.
00:03:40
Ty wiesz, ty wiesz o mnie Wszystko i na koniec kończy po tych po tych kilku takich.
00:03:48
Sformułowaniach, które są jeszcze starotestamentowe o tej nienawiści mówi badań mnie Bożej. Poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Zobaczcie, Dawid niewie nie jest w stanie zweryfikować sam swojego serca i powiedzieć Wszystko ze mną jest dobrze.
00:04:11
On się modli, on mówi, Boże, ty wiesz Wszystko o mnie, o każdym moim posunięciu, każdej mojej myśli, każdy atom we mnie po prostu Wszystko przenikasz od początku do końca. Czas dla ciebie nie ma znaczenia.
00:04:23
I Dawid mówi Boże w porównaniu z Tobą, to co ja wiem, co ja myślę, to jest po prostu nic. To nie ma znaczenia.
00:04:32
Boże, badaj mnie weryfikuj moje serce, sprawdzaj moje serce prześwietleń mnie.
00:04:39
Wczoraj ktoś mi mówił o robieniu ECHO serca, tak to się nazywa.
00:04:45
Boże, Prześwietleń. Nie sprawdzaj, co jest w moim sercu, bo ja sam nie wiem do końca.
00:04:53
Dawid mówi, nie wystarczy mi to, co wiem, ja potrzebuję realnego spotkania z Bogiem.
00:04:59
Ja potrzebuję stanąć przed Tobą jak przed tym rentgenem, żebyśmy prześwietlił po prostu ty mi, powiedz.
00:05:05
Co jest ze mną, co jest w moim sercu tym nie sprawdza i ty jesteś sędzią.
00:05:10
Nie mogę sam w oparciu o swoje postępowanie i myśli zbudować w sobie poczucie, że Jestem sprawiedliwy. Dobrze mi idzie albo źle. Ja muszę słyszeć to od ciebie, bo ty jesteś Bogiem wszechmogącym i wszechwiedzącym.
00:05:24
I wiecie, to jest?
00:05:26
Zaczęło mnie zastanawiać, jedna rzecz od jakiegoś czasu, bo jest takie jest jest słowo serce w Biblii w starym testamencie ono brzmi.
00:05:37
Tak jakby trochę po polsku lew czy lew to już.
00:05:42
I to słowo serce.
00:05:45
Ono jakby.
00:05:47
Zahacza o temat wolnej woli.
00:05:50
To jest takie miejsce, z którym pan, w do którego Pan Bóg, tak jakby on nie chce tam wejść, żeby to kontrolować. On nie chce manipulować naszymi sercami. On dał Adamowi jawie wolną wolę oni wybrali tak jak wybrali, ale Bóg w każdym kolejnym pokoleniu nadal stosuje tą samą zasadę. Cały czas daje nam wolną wolę, żebyśmy mogli dokonywać wyborów, żeby to serce było takim centrum. Ja bym powiedział trochę decyzyjnym w nas.
00:06:20
I Wycie.
00:06:22
Izajasz, kiedy stanął przed Bogiem, kiedy zobaczył Boga w świątyni, pamiętacie, co powiedział?
00:06:29
Powiedział biada mi koniec, zginąłem.
00:06:32
Czuł się prześwietlony, Obnażony, po prostu wiedział, że jest człowiekiem grzesznym i w zetknięciu z Bożą świętością z Bożą nieskończonością z jego doskonałością sprawiedliwością. Zginie koniec po mnie.
00:06:46
Przed Bogiem nic nie może się ukryć, i wiecie.
00:06:50
Co jest nie sam, znaczy straszne. To jest, że człowiek tworzy religię.
00:06:56
Ja kiedyś sobie wymyśliłem takie sformułowanie, ono mi się samo gdzieś w głowie. Może bardziej ułożyło, że w Biblii jest napisane, że przez wiarę możemy mieć pokój z Bogiem, taki głęboką, głęboką, intymną relację, głębokie, głębokie zjednoczenie z Bogiem.
00:07:12
Ale my idziemy, mamy tendencję do chodzenia w kierunku tej religii, pewnych zasad tworzenia jakiś zasad osiągania czegoś robienia czegoś po to, żeby mieć spokój z Bogiem.
00:07:23
Że człowiek stojąc przed świętym Bogiem, doskonałym Bogiem, który widzi Wszystko wie o mnie Wszystko.
00:07:30
Izajasz mówi po prostu już po mnie zginąłem.
00:07:33
Człowiek szybko dochodzi do wniosku. Dobra Boże, co mam zrobić, żebyśmy zaakceptował, żebym nie zginął i wymyślamy sobie rzeczy, które musimy zrobić po to, żeby on nas kochał, żeby nas nie zabił?
00:07:47
I mamy spokój z Bogiem, zrobiłem swoje swoje rzeczy wypełniłem i mam spokój.
00:07:54
Ale bibliofilem czy Bóg oferuje nam dużo więcej mówi. Ja chcę, żebyśmy mieli pokój ze sobą, żebyśmy mieli bliskość, intymność, głęboką relację.
00:08:04
Ale panie, ty wiesz co jest w moim sercu?
00:08:07
Tym jest nasz naprawdę ty?
00:08:10
Wiercimy często religijnością przykrywamy Wstyd, Przykrywamy nieudolność, przykrywamy nasze słabości.
00:08:21
Bóg chce relacji opartej na miłości. Zobaczcie, że zadamy mi z ewą.
00:08:26
On chciał mieć relację opartą na miłości, dlatego dał im wolną wolę.
00:08:30
I powiedział, jeżeli będziecie chcieli, to będziecie ze mną w relacji będziemy blisko. Będziecie.
00:08:37
Doświadczać mojej obecności.
00:08:40
Ale oni powiedzieć, ale też możecie powiedzieć, że ze mną nie chcecie żyć.
00:08:44
Bo prawdziwa miłość. To jest tak naprawdę wybór. I wiecie, ja wierzę w to i nawet teraz myślę, że Pan Bóg to robi, że on chce zrobić taki rentgen naszych serc to ECHO serca czy jakkolwiek chce nas prześwietlić.
00:08:57
On chce nas prześwietlać, żeby nam pokazać, co jest w naszych sercach.
00:09:01
Ale mało tego, on chce powiedzieć w kolejnym kroku, wiesz co, ale ja to Wszystko i tak wiem i tak cię kocham.
00:09:09
On chce rozbroić ten system, który jest w nas, który świat nam montuje do głowy i do serc system religijny, który mówi po prostu zrób to to to i to i będziesz miał spokój.
00:09:21
Nie będziesz musiał się bać, nie będziesz musiał stawać przed Świętym Bogiem, bo system cię ochroni.
00:09:27
Twoje uczynki, twoje Twoja religijność, ale Bóg mówi, nie ja chcę cię prześwietlić na wylot i i chcę. Chcę ci powiedzieć, wiem Wszystko, co jest o każdej rzeczy, które jest w tobie. Wiem o wszystkich twoich słabościach, wiem o wszystkich twoich myślach.
00:09:42
Słuchajcie, czy to jest naprawdę pewne wyzwanie, żeby stanąć przed Bogiem z takim poczuciem? Boże naprawdę naprawdę naprawdę wiesz Wszystko o mnie.
00:09:52
I powiedzieć.
00:09:55
Naprawdę ty mnie akceptujesz z tym ty mnie naprawdę z tym wszystkim kochasz. To jest.
00:10:02
Poza moją logiką, poza tym, co poznałem w tym świecie, to jest to wykracza.
00:10:08
Ja tego nie rozumiem.
00:10:12
Mogę to przyjąć?
00:10:15
Wiecie jest taka scena w pierwszej Samuel owej 16 rozdziale. Kiedy?
00:10:20
Pan Bóg mówi do samuela, nie patrz na wygląd.
00:10:24
Na jego wysoki wzrost.
00:10:26
Czy gdyby tak ręką na lewo pokazałem, jakbym tutaj miał kogoś na myśli, ale nie a jest tu 2 wysokich było był Mateusz.
00:10:36
Jest chyba jeszcze ktoś wyższy tam no, ale dobra, nie o to chodziło. Bóg mówi, nie patrz na jego wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale pan patrzy na serce.
00:10:52
I wiecie, Bóg nie widział idealnego człowieka. Nie przyszedł Dawid jakiś pastuch.
00:10:57
I Bóg powiedział, to jest mój wybraniec. Ten kogo?
00:11:02
W kim mam upodobanie?
00:11:04
Jego wybrałem. Dlaczego?
00:11:07
Co on takiego zrobił? Słuchajcie, on miał pokorę w sercu, on miał szczerość.
00:11:13
I miał zaufanie do Boga?
00:11:15
O nawet tam opowiada. W pewnym momencie, jak przychodziły niedźwiedzie, jak przychodziły tam jakieś zwierzęta i chciały rozszarpać któreś owiec, to ja tam walczyłem z nimi. Bóg mi pomagał. Ja je tam.
00:11:28
Prosty facet można powiedzieć.
00:11:30
I tak myślę sobie.
00:11:33
Naprawdę próbuję to rozszyfrować całe życie, od kiedy się nawróciłem, próbuje to zrozumieć Boże, o co chodzi w tym, że ty tobie się podoba? Wiesz w sercu pokora szczerość. O co dokładnie chodzi?
00:11:49
Jak ty na to patrzysz jak ty to w ogóle jaką ty masz jaki ty jaki ty masz, kim ty jesteś, jak ty patrzysz na na człowieka?
00:12:00
Chiński arz był taki moment w 2 księdze kronik chińskich. Był człowiekiem, który królem Izraela, który przeprowadził reformy.
00:12:09
Przywrócił kult Świątynny, zrobił naprawdę dużo rzeczy. Takich yy bardzo dobrych dla Pana Boga, ale w pewnym momencie.
00:12:17
W 32 rozdziale jest napisane jednakże gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, chińska był uzdrowiony wcześniej.
00:12:28
I nagle jest takie bardzo zaskakujące zdanie, bo hińskie się z takim człowiekiem, którego przed chwilą Bóg uzdrowił.
00:12:35
Jest napisane, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, by poznać wszystkie jego zamysły. Tam w oryginale jest napisane, żeby sprawdzić co ma w sercu.
00:12:45
Jak on zareaguje?
00:12:47
Wiecie, to jest.
00:12:49
Ostatnio studiujemy w czwartki list Jakuba brzmi jak ta próba? Chyba co z listu Jakuba, że Pan Bóg coś sprawdza coś weryfikuje? Chce żebyśmy, żeby to wyszło na wierzch co tam jest w tym sercu?
00:13:02
Ale czemu Bogu chodzi tak bardzo o to serce?
00:13:12
Dlaczego Bogu tak bardzo zależy na sercu? Zobaczmy sobie.
00:13:17
Księga przypowieści 4 rozdział czujni niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia.
00:13:24
Bo z niego tryska źródło życia. Słuchajcie, co to znaczy?
00:13:28
Jest jeszcze jeden tekst, który mam mam więcej światło życia, bo wiem gdzie jest skarb, twój tam będzie i serce twoje.
00:13:36
Przed chwilą Marcin się modlił, Boże jesteś naszym skarbem.
00:13:39
I teraz, gdzie jest skarb? Twój tam będzie serce Twoje Bóg mówi, co będzie dla ciebie skarbem. Twoje serce będzie zawsze lgnęły do tego skarbu będzie szło w tym kierunku. Jeżeli ja zdobędę twoje serce.
00:13:52
To pójdziesz za mną?
00:13:56
I Bóg mówi, ja nie chcę złamać Twojej wolnej woli. Ja chcę, żeby twoje serce poszło za mną.
00:14:01
Ja nie chcę, żebyś wiesz, myślał, że musisz zrobić dla mnie to to to to i to, żeby być zaakceptowanym, żebym cię kochał.
00:14:08
Bóg mówiła, odwracam system po prostu przepijam kable totalnie Wszystko jest na odwrót. To ja przyszedłem jako sługa, żeby tobie służyć, żeby umrzeć za twoje grzechy, żeby okazać ci miłość, żeby zmienić coś w twoim sercu.
00:14:27
Czy Bóg jest dla ciebie skarbem?
00:14:30
Czy Bóg jest skarbem i wiecie?
00:14:33
To pytanie, nawet ono może zadziałać dwojako.
00:14:36
Może zadziałać tak, że pomyślę sobie?
00:14:41
Bóg powinni być moim skarbem. Kurczę co zrobić, żeby był skarbem? Czy jest moim skarbem? Mogę mieć poczucie winy z tego tytułu?
00:14:48
A mogę zareagować inaczej, jeżeli nie czuję, że jest moim skarbem, mogę zacząć tego pragnąć. Mogę zacząć tego chcieć. Nasze serca naprawdę mogą bardzo różnie reagować na na różne komunikaty. Zobaczcie, co jest napisane w liście do Rzymian 10 rozdział 9 werset, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
00:15:15
Widzicie to, że znowu jest serce jako centralny punkt? Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu.
00:15:22
Co to znaczy?
00:15:27
Jest można tak powiedzieć na przykład mam głębokie przekonanie w sercu, że.
00:15:33
I na przykład tam można wstawić różne rzeczy, że?
00:15:37
Sam sobie muszę poradzić w życiu.
00:15:39
Na nikogo nie mogę liczyć?
00:15:41
Mam głębokie przekonanie w sercu, że.
00:15:45
Nie wiem, wszyscy mnie zostawią.
00:15:49
Ma ktoś takie rzeczy?
00:15:51
Albo mam głębokie przekonanie w sercu, że Bóg jest dobrym kochającym ojcem, który się o mnie troszczy, który jest dobry, który który zawsze jest ze mną, nigdy mnie nie zostawi głębokie przekonanie w sercu.
00:16:03
Zobaczcie sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu.
00:16:10
Wiercimy możemy się starać i robić różne rzeczy w swoim życiu, dlatego, żeby zasłużyć na bożą miłość albo dlatego, że Bóg nas kocha.
00:16:22
I ja myślę, że my wszyscy w jakimś stopniu zmagamy się z odrzuceniem i z uczynkow sposobem myślenia. Dlaczego? Dlatego, że ten świat tak funkcjonuje, ten świat jest pełen po prostu kłamstwa na temat Boga i na temat na temat człowieka.
00:16:38
Zobaczmy 2 koryntian 10 rozdział Orange nasz.
00:16:44
Którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwia my złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw Poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo chrystusowi. Umysł jest bardzo ważny.
00:17:00
Umysł jest jak Brama w jakimś sensie Brama, która wpuszcza rzeczy, które idą później dotykają naszych serc.
00:17:09
Ale to w sercu podejmujemy pewne decyzje związane z tym, czy ufamy czy idziemy w tą stronę, co jest dla mnie skarbem.
00:17:17
Jakbyśmy powiedzieli ewangelia w skrócie jakbyście, jaki werset wam przychodzi do głowy? Jak mówi Ewangelia w skrócie w jednym zdaniu.
00:17:26
Jak.
00:17:28
Bóg tak umiłował świat.
00:17:32
Że syna swojego dał, aby każdy.
00:17:35
Kto w niego wierzy?
00:17:36
Nie zginął, ale miał życie wieczne.
00:17:39
I zobaczcie sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu.
00:17:44
Bóg dał swojego syna. Dlaczego?
00:17:48
Dlatego bo kocha.
00:17:50
Bo pokochał ludzi, tak to jest ewangelia w skrócie i zobaczcie co robi ewangelia ewangelia dotyka.
00:17:56
Rozumiemy ewangelię, tak słyszę, co mówisz, ale ewangelia musi dotknąć twego serca i wycie co się dzieje.
00:18:03
To nie ma nic wspólnego z religią.
00:18:06
Bóg mówi.
00:18:07
Tak bardzo was kocham.
00:18:09
Że oddaje swojego syna?
00:18:11
Żeby?
00:18:13
On to ten mój akt akt moim miłości to co zrobiłem, żeby przekonało wasze serca.
00:18:20
Żebyście uwierzyli w to?
00:18:25
Bóg chce nas przekonać. Bóg nie chce wtłoczyć nam czegoś do głów. On nie chce złamać naszej woli. On chce nas przekonać.
00:18:34
Bóg przyszedł po to, żeby nas przekonać na poziomie serca, żebyśmy zrozumieli, że on nas kocha.
00:18:42
Że on nas kocha.
00:18:45
I, żebyśmy mogli tak jak Apostoł Paweł mówiliście do Efezjan, żebyśmy byli zakorzenieni i ugruntowanie w miłości.
00:18:58
Zobaczcie takimi przykład. Przyjść do głowy jest dziecko i rodzic mówi dziecku. Słuchaj, mam dla ciebie zadanie, Idź, nie wiem do sklepu. Dostajesz listę zakupów, potem przyjdź tutaj do domu.
00:19:14
I dziecko po drodze, idąc do tego sklepu słyszę, jak ludzie mówią Oj, jak się pomylisz w zakupach, to ci się nie będzie kochał.
00:19:23
Jak nie przyniesiesz tych zakupów, to możesz nie wracać do domu.
00:19:28
I tak mu ludzie mówią po drodze.
00:19:30
I dziecko zaczyna sobie myśleć, Boże. Po prostu.
00:19:33
Muszę to zrobić, muszę dojść, muszę spełnić to zadanie, z którym rodzice mnie wysłali, bo mnie z domu wyrzucą, bo mnie przestaną kochać, bo bo nie będę zasługiwał na ich szacunek, bo nie będę zasługiwał na ich akceptację.
00:19:46
Jakiś dramat?
00:19:50
Wiecie, cały świat nam mówi, że nie zasługujemy na miłość, nie zasługujemy na łaskę.
00:19:55
Cały świat nam mówi, że musimy ciągle zasługiwać, że ciągle to z nami coś jest nie tak.
00:20:01
Wiecie grzech, kiedy wpadasz, popełniasz grzech, grzech krzyczy do ciebie, jesteś potępiony, jest po tobie, jesteś beznadziejny wmawiać jej nową też złą tą tożsamość, która nie pochodzi od Boga i.
00:20:13
Cały świat próbuje nam wmówić, że nie jesteśmy godni miłości, że że Bóg nas nie kocha, że musimy zrobić pewne rzeczy, być odpowiednio się ubierać, chodzić w odpowiedni sposób, odzywać w odpowiedni sposób, robić różne rzeczy, żeby Bóg nas zaakceptował zaledwie.
00:20:29
Wiecie i to jest straszne, to jest straszne, to myślę, że to są rzeczy, które łamią Bogu serce.
00:20:35
Bóg.
00:20:38
Bycie Bóg jest kochającym ojcem?
00:20:41
Ja nie potrafię sobie wyobrazić nawet chyba do końca takiej sytuacji, w której ja.
00:20:46
Mierzę się z tym, że moje dziecko myśli o mnie, że Jestem kimś, że go nie lubię, że go nie kocham, że go odrzucam, że jest potępiony. Nie potrafię nawet do końca tego wyobrazić jaki ból.
00:20:58
Odczuwa taki rodzic?
00:21:01
A Bóg jest doskonałym ojcem, przyszedł z doskonałą miłością. Zobaczcie, co zrobił Jezus. On jest Stwórcą całego wszechświata, jest najdoskonalszy, najczystszy, perfekcyjny we wszystkim.
00:21:12
Nigdy nie zgrzeszył, nigdy nie zrobił nic złego.
00:21:17
I gdzieś tam na 2 końcu świata w małym kraju.
00:21:21
Poszedł na Krzyż, dał się zabić jak jak jakiś złoczyńca dał się bić, dał dał, dał się poniewierać. Pozwolił na to, żeby ludzie go nie zrozumieli, żeby go odrzucili, żeby go.
00:21:34
Potępiali.
00:21:36
I poszedł na Krzyż dla nas?
00:21:40
Ja mówi, ja to robię nie po to, żeby teraz zbudować nową światową, potężną religię z ja robię to po to, żeby zdobyć wasze serca.
00:21:50
Bo mi chodzi o serce, jak zdobędę twoje serce, to cała reszta pójdzie za tym.
00:21:56
Bóg mówi, jak chcecie przekonać moją miłością? Zobaczcie, ewangelia brzmi Tak Bóg tak umiłował świat.
00:22:03
Że dał syna.
00:22:05
Aby każdy, kto w niego wierzy?
00:22:08
Jego sercu, zanim przekonany to miłością.
00:22:11
Nie wierzy w jakieś wyznanie wiary, gdzie masz spisane po prostu fakty, tylko chodzi o serce.
00:22:17
Najgłębsze miejsce w nas Boże, Badaj mnie, co jest w moim sercu, bo ja chcę być jak najczystszy w moim sercu. Ja chcę przyjąć twoją miłość do mojego serca. Chcę być pod jej wpływem, niech ona mnie przemienia i niech dodaje mi sił i niech sprawia, że ja będę robił różne rzeczy, dlatego bo ty mnie kochasz, a nie dlatego, że ja chcę zasłużyć na twoją miłość.
00:22:40
I wiecie, wszyscy mamy przekręcone coś w głowach i w sercach.
00:22:45
Wszyscy musimy jesteśmy w jakimś stopniu troszeczkę, przynajmniej zwiedzeni przez ten świat, który nam mówi, po prostu nie zasługujesz, jesteś zły, jesteś głupi, jesteś potępiony i tak dalej i tak dalej. Ile takich rzeczy słyszeliśmy w swoim życiu, ile takich rzeczy sami do siebie powiedzieliśmy?
00:23:00
Ja nie wiem jak wy reagujecie, ale na przykład ja, kiedy mniej idzie.
00:23:04
W takim duchowym życiu zaczynam myśleć o sobie jako o kimś bezwartościowym.
00:23:08
Wyborze dla ciebie to.
00:23:10
Jestem.
00:23:13
Jaki zawsze mam, Jestem zawsze w szoku, kiedy, kiedy w końcu jakoś uda mi się tak stanąć szczerze przed Bogiem przyznać się, powiedzieć Boże system do Bani i nagle słyszę, co Bóg mówi o mnie.
00:23:23
Wyjazd ciebie Umarłem, ja cię kocham, jesteś mój same dobre rzeczy, bo ja to Wszystko widzę, co jest w tobie, to mi w ogóle nie przeszkadza.
00:23:31
Nie inaczej przeszkadza w takim sensie, że to tobie robi krzywdę.
00:23:36
Grzech obraża Boga i jego świętość.
00:23:39
Ale Jezus na krzyżu, wiecie co zrobił?
00:23:42
Wziął na siebie całą karę. Całe potępienie, całą krzywdę.
00:23:58
Dawid mówi w psalmie 51, kiedy zgrzeszył mówi ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony sercem skruszonym i z gnębionym nie wzgardzić Boże.
00:24:08
Wiecie, kiedy upadamy?
00:24:11
Powinniśmy przychodzić do Boga w skrusze w takim uniesieniu i Bóg nie wzgardzi takim sercem. Wiecie, my naprawdę mamy, musimy budować w sobie i na nowo odtwarzać ciągle ten prawdziwy obraz Boga, który jest.
00:24:28
W rzeczywistości i wiecie, kościół jest jest po prostu nie do przecenienia w tym temacie.
00:24:34
My możemy czytać książki, możemy pewnych rzeczy sami doświadczać. Tak i to jest podstawa naszego życia, naszej relacji z Bogiem 1 X 1 ale powiem wam, kościół to jest miejsce, gdzie Duch Święty porusza się i jedni 2.
00:24:47
Nauczamy jedni 2 brzemiona nosimy kochamy jedni 2 okazujemy sobie tą realną prawdziwą miłość.
00:24:54
Będziemy, możemy słuchać o miłości, ale czym innym jest, kiedy siądziesz przed kimś i nagle mówisz, Hej, ten facet mnie w ogóle nie ocenia.
00:25:02
O naprawdę mnie akceptuje. Pierwszy raz się tak czuję, mogę się wyluzować wie jaki Jestem, poznał mnie, zna moje wady, moje błędy, ale mnie akceptuje.
00:25:12
I to jest coś, co kościół powinien robić, co kościół może robić, do czego ma wyposażenie? Bóg dał nam dał nam Ducha Świętego, on chce przemienić nasze serca, żebyśmy my potem byli tacy jak on.
00:25:29
Połączmy kropki, on wie Wszystko o nas.
00:25:33
O naszych słabościach.
00:25:36
O naszym nieposłuszeństwie, a mimo to nas kocha.
00:25:40
I tam miłość jest taka, że nie da jej się porównać z niczym.
00:25:44
Z niczym.
00:25:46
Wiecie, jak my myślimy, pomyślmy jedną rzecz, to jest ciekawy ciekawa myśl.
00:25:52
Pomyśl o człowieku, który jest najsilniejszym człowiekiem, jakiego znasz.
00:25:58
Niektórzy tu o Rafale już myślą tak.
00:26:01
Bo nie wiem pudzianie jakimś.
00:26:07
Jakiś totalny siłacz i teraz pomyśl sobie teraz postaw tego człowieka pełen podziwu w ogóle taki mocarz i nagle zestaw go do jakiś nie wiem rywalizacji z Bogiem wszechmogącym.
00:26:21
Ten jest silny, Bóg jest Wszechmocny, ma wszelką siłę, wszelką moc, wszelką potęgę.
00:26:28
Śmieszne.
00:26:30
Bez sensu w ogóle nie.
00:26:32
Teraz pomyślmy sobie o kimś, kto jest najbardziej najmądrzejszy.
00:26:40
O kim myślicie?
00:26:47
A teraz pomyślmy sobie, wiecie, chodzi jakiś profesor, doktor, człowiek wykształcony. No tak mądry, że kapcie spadają.
00:26:55
I nagle pomyślmy sobie teraz, niech ten człowiek stanie przed Bogiem jak jako mądrość ma co ma wspólnego z tą wiedzą.
00:27:04
I to są takie cechy Boga. On jest Wszechmocny, jest wszechwiedzący.
00:27:09
A teraz jest jeszcze jedna cecha.
00:27:11
Bóg jest miłością.
00:27:13
Pomyśl o człowieku, który najbardziej kocha. Pomyśl o kimś gdzieś, gdzie doświadczyłeś miłości od tego człowieka.
00:27:21
Największą miłość, jaką jesteś w stanie sobie wyobrazić i teraz zestaw to z Bożą miłością. Powiem wam naprawdę my tak jak Bożej Wszechmocy Bożej Wszechwiedzy tak samo Bożej miłości nie rozumiemy w pełni.
00:27:34
My ją my ciągle musimy być pod jej wpływem, ciągle gdzieś się na nią otwierać, żeby ona nas dotykała, żeby przez nas przepływała.
00:27:45
Co źle powiedziałem, czy co?
00:27:47
Ok.
00:27:52
Słuchajcie, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi we właściwym czasie, umarł za bezbożnych.
00:27:58
Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
00:28:10
Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią jego.
00:28:14
Będziemy przez niego zachowani od gniewu, jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna, jego tym bardziej będąc pojednani, Dostąpimy zbawienia przez jego życie.
00:28:29
Słuchajcie, co wiemy o Bożej miłości?
00:28:31
Bóg pojednał nas z sobą przez śmierć swojego syna, jeszcze kiedy byliśmy jego wrogami.
00:28:40
I zobaczcie, on tego nie zrobił po to, żeby stworzyć nową religię, w której po prostu przy przestrzeganiu tych zasad będziemy.
00:28:48
Super nie on zrobił zupę. To był akt osobistej miłości. Zobaczcie, kiedy on umierał na krzyżu w Izraelu 2000 lat temu.
00:28:59
W ogóle powiem wam tak ostatnio zacząłem czytać trochę Biblię w może nie jest komentarzem, a przekład dosłowny z przypisami tam ja troszeczkę hebrajski znam więc troszeczkę tam zacząłem w tym grzebać.
00:29:13
I kiedy to czytałem, to dotarło do mnie, że to jest.
00:29:17
To, co pan Jezus zrobił?
00:29:19
Urodził się w jakimś takim małym mieście, otoczył się małym gronem ludzi.
00:29:24
Miał zasięg lokalny.
00:29:27
Są, myślę Boże po prostu.
00:29:29
Ty to zrobiłeś w taki sposób? Ja ja ja bym to inaczej zaplanował. Ja bym zorganizował po prostu jakąś wielką, ogólnoświatową akcję. W ogóle nie wiadomo, co zaczekał bym do 21 wieku jak już będzie Internet.
00:29:42
Wszystko jakoś nie tak?
00:29:44
A Jezus przyszedł osobiście, jako stał się człowiekiem, wziął to na siebie.
00:29:49
I wiecie, umierał w takim miejscu?
00:29:52
Gdzie tam wiecie, nie było tłumów.
00:29:55
Większość ludzi patrzyła na niego jak po prostu facet przegrany jesteś.
00:29:59
Zgłosiłeś takie rzeczy i po prostu teraz umierasz takim poniżeniu w ogóle.
00:30:04
Większość ludzi nie zrozumiała, co on w ogóle zrobił.
00:30:07
Bo to był tak potężny akt miłości. On oddał swoje życie za każdego z nas i on powiedział, to jest moja osobista sprawa z każdym z was.
00:30:15
Ja nie chcę tworzyć jakiejś religii, nie interesuje mnie religia.
00:30:18
Jakaś organizacja wielka, ogólnoświatowa. Interesuje mnie twoje serce.
00:30:23
Bo jak serca będą szły za mną?
00:30:26
To jest Królestwo Boże.
00:30:28
Mi chodzi o to, żeby moje królestwo się rozszerzało, żeby coraz więcej ludzi w nim było, żeby ludzie doświadczali miłości, doświadczali pokoju, wolności prawdziwego życia i Bóg mówi.
00:30:39
Ja wiem jaki jesteś?
00:30:42
Jest tu ktoś rozczarowany sobą?
00:30:49
Ja powiem Wam im dłużej żyję, tym bardziej.
00:30:52
Ja kiedyś myślałem, że o k dojdę do takiego miejsca, że już potem będzie Wszystko tak, teraz będę bardziej takim mężem Bożym, wiecie.
00:30:59
Podziwiajcie mnie.
00:31:01
Ale im dalej w Las.
00:31:04
I nagle dochodzę do miejsca, mówię Boże, po prostu naprawdę muszę polegać na Twojej łasce. Ja naprawdę muszę polegać na Twojej miłości. Naprawdę muszę to jest, to musi być mój pokarm. Ja nie Jestem w stanie naprawdę naprawdę człowiek bez Boga jest martwy.
00:31:18
Człowiek, bo z Boga jest bez sensu.
00:31:22
Ktoś kiedyś powiedział?
00:31:27
I wiecie my potrzebujemy.
00:31:30
Nowego serca.
00:31:33
Zobaczcie, co Jezus mówi o, czy nie rozumiecie, że Wszystko, co wchodzi do ust idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala w ogóle, że pan Jezus to powiedział to takie nie.
00:31:42
Podejrzany.
00:31:45
Nie żartuję, że podejrzany, ale no tak.
00:31:49
Dobrze, nie będę tłumaczył Pana Jezusa po prostu powiedział, co powiedział. No.
00:31:53
Ale co z ust wychodzi pochodzi z serca i to kala człowieka z serca bowiem pochodzą złe myśli zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale nie jedzenie, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka, czyli można nie mieć rąk.
00:32:13
Chociaż nie o to chodzi, w tym fragmencie bardziej o to serce. Jednak i wiecie, myślę sobie.
00:32:19
Myślę sobie, że tutaj pan Jezus znowu pokazuje. Zobaczcie, problem jest w sercu, ja muszę wasze serca przemienić.
00:32:25
One muszą się po prostu przemienić. Prawo jest w stanie was zdiagnozować. Tylko prawo jest w stanie ci pokazać, że nie da jeszcze Rady.
00:32:34
Że jesteś przegrany, że już po tobie, że wyrok na ciebie.
00:32:39
Pamiętacie scenę, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie przeprowadzają kobietę Cudzołożą do Jezusa i mówią, to jest cudzołożnica kamienie już co nazbierali?
00:32:50
Jezus mówi, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem.
00:32:54
I wiecie, nagle ja mam taki obraz, że przechodzi prawo.
00:32:59
Cudzą położnym człowiekiem czy człowiekiem grzesznym, takim jak każdy z nas i przeprowadza to prawo, nie prowadzi tego człowieka na miejsce kary sąd. Koniec.
00:33:10
I nagle przychodzi, kto Jezus jako Zbawiciel.
00:33:14
I mówi, jeżeli ktoś jest tutaj bez winy, to niech pierwszy rzuci kamieniem, po czym ona na nią patrząc mówi.
00:33:21
Ja ciebie nie potępiam, tylko Idź już więcej nie grzesz.
00:33:27
Prawo spotyka łaskę.
00:33:30
I my żyjemy w czasie łaski, to jest niesamowite.
00:33:34
I teraz zobaczmy jeszcze jeden werset Mateusza Jezus mówi, ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.
00:33:48
Zobaczcie serce jest problem z tym sercem i człowiek o własnych siłach nie jest w stanie odmienić swojego serca.
00:33:55
Nie ma opcji.
00:33:57
Wiesz, zaprze się, powiesz, będę robił różne rzeczy.
00:34:01
Nie da Rady, nie jesteś w stanie odmienić swojego serca.
00:34:06
Wiecie co może odmienić nasze serca?
00:34:11
Boża miłość.
00:34:14
Plantacja.
00:34:19
Nasze serca może odmienić tylko miłość, tylko doświadczenie jej i teraz znowu wiecie, można popaść w coś takiego, ale ja to wiem. Ja wiem o Bożej miłości.
00:34:29
Ale to nie o to chodzi.
00:34:31
Chodzi o doświadczenie i pogłębianie tego doświadczenia i pamiętanie o tym, ale to musi wpływać na poziom naszego serca.
00:34:38
Wiecie.
00:34:40
Czy ktoś z was obecnie w tym momencie jest pokłócony z kimś?
00:34:44
Bo chciałbym na scenę tu wziąć, żebyś nie żartuję.
00:34:48
Coś pokazać?
00:34:51
Wiecie, Jezus powiedział coś takiego?
00:34:56
Jeżeli odpuścisz z serca bratu swemu?
00:35:00
To, jak on powiedział dokładnie?
00:35:03
Jeśli każdy nie odpuści z serca swemu bratu, taki ojciec, mój niebieski uczyni wam.
00:35:10
Twardo mowa nie?
00:35:12
Ale Pan Bóg wiecie co wiecie, co pan już ma na myśli.
00:35:15
Jeżeli.
00:35:17
Zawalisz temat serca? Ja nie mogę nic już zrobić.
00:35:22
Ja nie mogę, ja nie mogę ci pomóc.
00:35:24
Stawiam ci bardzo twardy, wyraźny warunek, Przebacz odblokuj swoje serce.
00:35:30
Odblokuj Twoje serce bo ja ci przebaczyłem, przyjmij przebaczenie i przebacza i dalej.
00:35:36
Serce.
00:35:38
Musi być wolne, jeżeli masz nie przebaczenie w sercu, to powiem ci. Blokujesz się na doświadczenie Bożej miłości, a boża miłość jest tym, co ciebie przemienia i prowadzi we właściwą stronę.
00:35:50
Wiecie, Diabeł próbuje nas ciągle wciągać w uczynkow sposób myślenia.
00:35:57
A nie wiem, może tylko ja tak mam, ale po prostu ja naprawdę mam coś takiego, że że jak gdzieś nie wiem, na przykład za mało się modle i mi się włącza. Mało się modlisz. Co z ciebie za chrześcijanin w ogóle?
00:36:09
O w ogóle nagle się rozglądam, mówię, a gdzie jest Bóg w ogóle?
00:36:13
Abuk.
00:36:15
Bóg z takim co się nie modli rano to nie chce rozmawiać nie, no przesadzam trochę krako turę robię, ale zaczynam mówię o takim poczuciu wewnętrznym. Nie wiem jak wy czy mam się pojawia taki po prostu cień nagle zaczynasz być po prostu taki trochę przy poszarzały, potem to bardziej przeźroczysty.
00:36:33
A Bóg mówi ja ci chce wpompować moje życie w ciebie. Ja nie chcę, żebyś chodził w poczuciu winy.
00:36:38
Ja chcę, żebyś był pod przemożnym wrażeniem mojej miłości, tylko jak my możemy to zrobić.
00:36:46
Wiecie jest taki fragment. Słuchajcie jeszcze mam jak dużo mam jeszcze dobra, to ja muszę jakoś tutaj powoli, bo już dzieci nadchodzą, nadciągają. Słuchajcie, jest taki fragment w liście do Hebrajczyków Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom.
00:37:08
Wiecie, o jakie przeróżne i obce nauki tam chodziło? Chodziło o to, że hebrajczycy byli.
00:37:15
Adresaci listu do hebrajczyków byli naciskani, żeby wrócić do kultu świątynnego.
00:37:20
Żeby wrócili znowu do składania ofiar, żeby znowu weszli w jakiś system religijny i on i i i i autor tego listu mówi.
00:37:27
Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Tam były jeszcze oczywiście inne domieszki. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, czyli tymi składanymi w ofierze.
00:37:40
Tym, którzy oni zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przypadkowi.
00:37:49
O K.
00:37:52
Dobrze.
00:37:54
Może coś z tego wybrać?
00:37:58
Wiecie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że pan Jezus najpierw 3 lata spędził z uczniami na tym, żeby uczyć ich. Zobaczcie, czemu on ich od razu nie nie posłał i sobie nie poszedł. O nich musiał przygotować. Zobaczcie, oni potrzebowali 3 lat przyglądania się słuchania doświadczania, a potem jeszcze musieli doświadczyć załamania totalnego po prostu resetu.
00:38:21
Takiego na zasadzie Wszystko nam odjechało.
00:38:24
Pan Jezus umarł i w ogóle, co się z nami teraz stanie?
00:38:28
Aż do momentu zmartwychwstania i później doświadczenia napełnienia duchem Świętym.
00:38:33
Oni musieli czegoś doświadczyć w sercu, zanim on ich posłał do służby.
00:38:38
Taki na pełny wymiar on powiedział, wy musicie wasze serca muszą być przemienione.
00:38:46
Nagle Paweł mówi w pewnym momencie, że to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie pan, który ujawni to, co ukryte W ciemności i objawi zamysły serc.
00:38:56
A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.
00:39:01
Zamysły serc znowu tu chodzi o serce i wiecie, to co chciałbym już będę zmierzał ku końcowi, do czego chciałbym nas dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy sobie naprawdę tak stanęli przed Bogiem uświadomili sobie, że on widzi Wszystko, on wie Wszystko, on zna każdy atom naszego serca. On wie, gdzie zawalasz wie, co o sobie myślisz, wie jak, jak, jak nie dajesz Rady, Wszystko wie.
00:39:25
Ale on umarł za ciebie, kiedy jeszcze byłeś grzesznikiem, kiedy byłeś jego wrogiem, on okazał ci miłość i to, czego on chce, on chce zdobyć twoje serce.
00:39:33
I wiecie on jemu jemu nie naprawdę nie chodzi o to, że stań się idealny i przyjdź do mnie.
00:39:39
On mówi, po prostu przyjdź do mnie taki, jaki jesteś, daj mi swoje serce, ja ci pomogę to Wszystko zacząć zmieniać w swoim w twoim życiu ja cię poprowadzę do miejsc, o których nawet nie masz pojęcia. Ja cię poprowadzę do takiej rzeczywistości, która nawet się nie śniła.
00:40:04
Dobrze zmierzam naprawdę ku końcowi, ale czegoś szukam jeszcze jeden werset tylko z księgi Ezechiela jest.
00:40:13
Bóg mówi do Ezechiela takie coś. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem.
00:40:35
Zobaczcie, jest mowa o nowym sercu.
00:40:38
Bóg już wtedy w księdze Ezechiela do Izraela mówił, muszę dać im nowe serca. Tylko wiecie co my musimy zrozumieć, jak te nowe serce powstaje?
00:40:48
Bo są rzeczy, które się w nas zmieniają. W momencie nowo Narodzenia, dlatego, bo Duch Święty w nas zamieszkuje, wtedy rodzimy się na nowo. Stajemy się żywi, bo Duch Święty już jest w nas.
00:41:00
Ale nowe serce to jest serce, które jest przemienione przez Bożą miłość.
00:41:08
Wiecie, to są rzeczy, które my możemy wiedzieć, ale musimy szukać doświadczenia tego.
00:41:15
Musimy pogłębiać to zrozumienie tego, że Bóg naprawdę Wszystko o nas wie i kocha nas i on chce zdobyć nasze serca.
00:41:24
On chce zdobyć nasze serca, on chce, on chce naprawdę przekonać nas. Zobaczcie serce.
00:41:31
Kamienne to jest serce, które które nie doświadcza Bożej miłości, który jest skupiony tylko na sobie.
00:41:38
A serce mięsiste to jest serce przekonany przez bożą miłości.
00:41:42
My musimy doświadczać tak naprawdę w naszej relacji z Bogiem. Zobaczcie, chodzi o to, żeby tak jak Dawid powiedział badań mnie mnie Boże. Sprawdź moje serce prześwietleń mnie i tak naprawdę my musimy być pod wpływem jego miłości, żeby to nas przemieniło i żebyśmy my zaczęli inaczej funkcjonować w naszym życiu.
00:42:02
Być nie chodzi o wysiłki. Nie chodzi o o to, że my możemy. Nie wiem w jakiś sposób to wycisnąć z siebie. Nie da Rady.
00:42:10
To jest trochę bierna postawa w jakimś sensie.
00:42:13
Z 2 strony aktywna, bo przyjmujemy coś od niego.
00:42:17
Ale naprawdę, jeżeli gonisz gdzieś i Masz, masz taką myśl, że nie wiesz o co w tym wszystkim chodzi. W ogóle nie nie wiesz. Po prostu masz wrażenie, że pozwalałeś różne sprawy w swoim życiu.
00:42:28
To przyjdź w takie miejsce, stań przed nim, powiedz Boże Jestem prześwietlony, Jestem nagi przed tąd Wszystko wiesz o mnie.
00:42:35
Jestem totalnie w Twoich rękach.
00:42:38
I wiecie krok w kierunku nagle Boże, ja wierzę w to, że ty mnie kochasz pomimo to Wszystko.
00:42:45
To jest naprawdę krok wiary. To jest krok zaufania, że ty mi nic nie zrobisz.
00:42:49
Że ty naprawdę mnie akceptujesz i kocha, że ty mnie chcesz ochronić.
00:42:53
Że ty wzięłaś konsekwencje mojego postępowania na siebie, a skoro ty umarłeś za mnie, kiedy ja byłem jeszcze grzesznikiem, to o ile bardziej dzisiaj powinienem doświadczać tej miłości?
00:43:04
Wiecie, zobaczcie, że pan Jezus przez.
00:43:07
Ileś tam czasu, uczył tam 3 lata. Z tego wynika przez uczył ciągle i powtarzał pewne rzeczy związane z tym on mówił, Bóg się o was troszczy.
00:43:18
Bóg wie ile macie włosów na głowie, Bóg wie, czego potrzebujecie. Nie bądźcie wielu mówi. Jak poganie mówił, jak się modlicie, to módlcie się.
00:43:28
Tak, żebyście z taką świadomością, że Bóg i tak wie, czego potrzebujecie i on się o was troszczy, on wam Wszystko on się wami wami zajmuje. On was kocha, on jest dla was dobry.
00:43:40
Będziemy żyjemy w świecie, który ja mam wrażenie, trochę jakby to była Mgła wokół nas.
00:43:46
Że jak wylecisz ponad tą mgłę, nagle widzisz słońce, mówisz Boże jak tu pięknie i w ogóle Wszystko jest super.
00:43:52
Ale wokół jest Mgła, ciągle po prostu chodzimy w tej mgle, w której tak naprawdę powinniśmy w słowie i w Bożej obecności przebywając, karmić swoje serce, żeby żeby nie dać się tej mgle po prostu, która nam mówi, nie dasz Rady, Nie możesz, jesteś słaby, beznadziejny, musisz zasłużyć.
00:44:10
Bóg taki nie jest?
00:44:14
Pomódlmy się.
00:44:15
Ojcze, dziękujemy ci za to, że ty jesteś miłością, panie.
00:44:21
Oj 3, dziękuję za to, że ty jesteś.
00:44:24
Bogiem wszechmogącym, że jesteś Bogiem wszechwiedzącym, panie, że ty Wszystko o nas wiesz, panie, że ty znasz moje serce, panie, znasz każdą sekundę mojego życia, panie, ty znasz myśli i zamiary mojego serca, ty to rozumiesz i widzisz, panie i Boże, ja ci dziękuję za to, że dzisiaj możemy stawać przed tobą, panie i i przyjmować twoją miłość. Królu.
00:44:47
Panie i tak się modlę, jeżeli jest coś, co powinniśmy wyznać dzisiaj odrzucić.
00:44:53
Albo jest coś, co powinniśmy przebaczyć komuś, panie, to modlę się o to, żebyś teraz, jak będziemy uwielbiać, jak będziemy modlić się stać przed tobą, panie, żebyś pomógł nam po prostu to Wszystko załatwić tak, żeby nasze serca były wolne, żeby nasze serca były otwarte i i takie przyjmujące twoją miłość, panie wlewaj twoją miłość, a pani wiem, że to co.
00:45:16
Tam Twoja miłość wlewa się wtedy, kiedy Duch Święty jest.
00:45:20
W nas, kiedy nas napełniasz swoim duchem, panie?
00:45:24
Dlatego panie, teraz wołamy do ciebie, panie, wołamy do ciebie jako twoje dzieci, jako jako twoje stworzenia i panie wiemy, że przed tobą się nic nie ukryje.
00:45:35
Panie, chcemy przyjmować twoją łaskę, twoją miłość, twoją dobroć.
00:45:42
Panie ja ci, dziękuję za te słowa posła Pawła, kiedy on mówił, że że, że niektórzy go posądzają o to, że namawia ludzi do tego, żeby robili różne grzechy, żeby łaska była większa.
00:45:53
On pokazywał, że że my tak taki ogromny problem mamy z tym zrozumieniem tego, czy jak wielka jest Twoja łaska, jak ona jest potężna panie, ale chcemy być w miejscu Twojej łaski. Ojcze, chcemy być w miejscu Twojej miłości, panie.
00:46:07
Pani, potrzebujemy tego, niech nas napełnia twoja miłość, panie.
00:46:11
Niech nas napełnia twój Duch, panie, niech twój Duch nas przekonuje w sercu, jak bardzo nas kochasz, panie.
00:46:21
Panie, przyjdź z uwolnieniem, przyjdź panie z wolnością. Przyjdź z przekonaniem na głębokim poziomie. Panie, niech to się dzieje w sercu naprawdę.
00:46:36
Badaj mnie Boże i Poznaj moje serce doś.
00:46:40
Znaczy mnie i poznaj myśli moje.
00:46:43
I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną.

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link