Jak działa nasze Serce?

Serce w Biblii

(1): Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. PANIE, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. (2): Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. (3): Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane. (4): Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz. (5): Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę. (6): Zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza; jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. (7): Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? (8): Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. (9): Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza; (10): I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. (11): Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. (12): Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość. (13): Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki. (14): Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. (15): Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. (16): Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. (17): Jak drogie są dla mnie twoje myśli, Boże! Jak wielka jest ich liczba! (18): Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku; gdy się budzę, jeszcze jestem z tobą. (19): Zgładzisz, Boże, niegodziwego; niech odstąpią ode mnie ludzie krwawi; (20): Którzy mówią obrzydliwości przeciwko tobie, twoi wrogowie nadaremnie biorą twoje imię. (21): Czy nie nienawidzę tych, PANIE, którzy nienawidzą ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko tobie powstają? (22): Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów. (23): Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje myśli; (24): I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 139]

(7): Lecz PAN powiedział do Samuela: Nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce. (8): Jesse zawołał wtedy Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. A on powiedział: Tego też PAN nie wybrał. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1Sm 16]

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1Sm 16]

(31): Jednak z powodu posłów książąt Babilonu wysłanych do niego, aby dowiedzieć się o znaku, który się wydarzył w ziemi, opuścił go Bóg, aby wystawić go na próbę i poznać wszystko, co było w jego sercu.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2Krn 32]

(23): Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

[Biblia Warszawska, Prz 4]

(19): Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; (20): ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (21): Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.

[Biblia Warszawska, Mt 6]

(9): Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

[Biblia Warszawska, Rz 10]

(4): Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły (5): i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,

[Biblia Warszawska, 2Kor 10]

(18): Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. (19): Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. (20): Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi,Odbuduj mury Jeruzalemu!

[Biblia Warszawska, Ps 51]

(6): Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. (7): Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. (8): Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (9): Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. (10): Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. (11): A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. (12): Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;

[Biblia Warszawska, Rz 5]

(18): Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. (19): Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. (20): To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka.

[Biblia Warszawska, Mt 15]

(28): A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. (29): Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. (30): A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle.

[Biblia Warszawska, Mt 5]

(35): Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

[Biblia Warszawska, Mt 18]

(8): Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. (9): Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. (10): Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.

[Biblia Warszawska, Hbr 13]

(4): Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan. (5): Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

[Biblia Warszawska, 1Kor 4]

(26): I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27): Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je. (28): Zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ez 36]

Fragmenty Biblii, które zostały podane, odnoszą się do serca w sensie duchowym i moralnym, a nie fizycznym organie. Mówią one o potrzebie czystości i ochrony serca przed złymi myślami i grzechem, ponieważ serce jest miejscem, w którym kształtują się nasze postawy i decyzje moralne.

Na przykład, 1 Sm 16:7 mówi, że Bóg patrzy na serce człowieka, a nie na jego wygląd zewnętrzny. W 2 Krn 32:23 czytamy, że serce jest źródłem życia, a w Prz 4:23, że tam, gdzie jest skarb, tam będzie i serce.

W Rzymianach 10:9 mówi się, że uwierzenie w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, prowadzi do zbawienia. W 2 Kor 10:4-5, że chrześcijańskie rozwiązania problemów nie są materialne, ale duchowe, a Rzymian 5:18-19 mówi o pochodzeniu złych czynów z serca.

Wszystkie te cytaty odnoszą się do znaczenia serca w życiu duchowym.

Transkrypcja nagrania (AI)

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link