Jak Jezus zabrał nasze grzechy?

Jezus jest Barankiem Bożym, który zabiera grzechy świata! To zdanie, wyrażane na różne sposoby, leży w centrum tego, w co wierzymy.  Co jednak to oznacza? W jaki sposób Jego ofiarne oddanie się usuwa nasze grzechy? Jak jedna osoba może usunąć grzech ze świata?

Pismo święte mówi, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, poniósł grzechy wielu w swoim ciele. Jak to jednak jest to możliwe, skoro nigdy nie zgrzeszył? Jak to możliwe, że doskonały człowiek nosi grzech w swoim ciele, aby zapłacić karę za grzech? Odpowiedź jest rzeczywiście genialna – tylko Bóg mógł dokonać takich dzieł. Aby znaleźć odpowiedź, trzeba cofnąć się do Księgi Rodzaju do punktu upadku człowieka. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu, zostali przeklęci śmiercią w swoich ciałach – zaczęli wtedy umierać, choć nadal chodzili po ziemi – aż do czasu śmierci. To jest ta zasada, która zbawia rodzaj ludzki za pomocą Bożego planu zbawienia przez Chrystusa, co wyjaśnimy dalej.

(12): Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. [Biblia Warszawska, Iz 53, Przekład opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego] 

Już sam fakt, że zostaliśmy przeklęci śmiercią, jest powodem, dla którego możemy być zbawieni przez Chrystusa (Bóg faktycznie użył przekleństwa, aby przynieść zbawienie). Dzieci Adama i Ewy odziedziczyły cechy duszewne  rodziców. Jedną z tych cech, był grzech a wraz z nim przekleństwa w tym np. starość. Starzenie się pokazuje, że przekleństwo Boga działa w naszych ciałach i oczywiście każdy rodzi się z tą klątwą wbudowaną w nasze DNA. Nawet obecnie, gdy przychodzi na świat dziecko, to dziecko jest natychmiast obłożone przez Boga przekleństwem śmierci – ponieważ śmierć dziedziczymy! Brzmi to trochę dziwnie, ale to prawda. 

Ten mechanizm (genetycznie odziedziczona klątwa) polega na tym, że Bóg doskonale „poślubił” ciało Chrystusa z grzechem – chociaż sam Jezus nigdy nie zgrzeszył, w rzeczywistości był pod Bożą klątwą od momentu, gdy został stworzony w łonie Maryi! Chrystus stał się „jednym” z grzechem, nie grzesząc! Co za niesamowity plan! Jezus przeniósł grzech w swoim ciele na krzyż, urodzony ze śmiertelnej matki, która została przeklęta śmiercią. Przekleństwo śmierci działało w ciele Chrystusa. To właśnie duch Boży sprawił, że Maryja urodziła syna Bożego – Bóg posłużył się kobietą, aby zabrać przekleństwo śmierci na krzyż (ale to Diabeł posłużył się kobietą, aby sprowadzić śmierć na mężczyznę). Narodziwszy się z fizycznej matki, która była pod przekleństwem śmierci, Jezus był w stanie nieść przekleństwo śmierci w swoim DNA. Odziedziczył przekleństwo grzechu poprzez posiadanie śmiertelnego ciała, które zostało już przeklęte śmiercią przez Maryję. Jego ciało pochodziło od Maryi, ale jego duch miał odzwierciedlać pełną naturę Boga (to Duch Święty dał mu życie – jak Adamowi). Tak więc Bóg sprawił, że Jezus stał się „jednym” z grzechem bez grzesznego życia! 

Kiedy, więc kiedy Pismo mówi, że Jezus Chrystus zaniósł nasz grzech na krzyż, naprawdę to zrobił (zarówno w fizycznej rzeczywistości, jak i wedle boskich zasad). Ofiara Jezusa nie była tylko symboliczna – tak jak ofiary ze zwierząt były w Starym Testamencie. Ponieważ Jezus nosił przekleństwo śmierci w swoim ciele, oznaczało to, że jego ciało może zostać ukarane tak, zgodnie z przekleństwem śmierci. Ciało Jezusa zostało wydane w moc Szatana, ale jego duch był zawsze połączony z Bogiem – kiedy Bóg opuścił Jezusa na krzyżu, opuścił tylko swoje ciało, nie jego ducha, ale na krzyżu duch Jezusa był częścią jego ciała, aż do zmarł w ciele. Dlatego Jezus powiedział przed śmiercią: „Ojcze w Twoje ręce oddaję mojego ducha”. Jezus wiedział, że musi zabrać swoje ciało na krzyż, aby umarło. Kiedy jego ciało umarło, wiedział, że Bóg da mu władzę nad śmiercią (złamie moc przekleństwa).  Bóg uczynił to, bo chociaż miał moc grzechu działającą w swoim ciele, miał pełnię Bożą w swoim duchu i dzięki temu nigdy nie zrobił nic złego. Jezus w pełni podobał się Bogu, był w pełni sprawiedliwy, ponieważ był pełen ducha Bożego, więc Bóg wskrzesił jego ciało ze śmierci i zamiast ciała fizycznego, przekształciło się w ciało duchowe – to zdjęło przekleństwo działające w sferze fizycznej – cielesnej. Nowe ciało Chrystusa miało władzę nad śmiercią, a jego duch został uwolniony z więzienia ciała fizycznego – Bóg dał mu władzę nad śmiercią i pełne prawo do sądzenia. 

(13): Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, [Biblia Warszawska, Ga 3, Przekład opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego] 

Pismo Święte mówi, że każdy, kto zostanie powieszony na drzewie, podlega przekleństwu Boga! – Dlatego Jezus umarł na krzyżu! Nie  należy tego jednak implikować w drugą stronę i mówić, że dlatego, że został powieszony na drzewie (krzyżu), została na niego nałożona klątwa – stało się inaczej, on był już pod Bożą klątwą, a powieszenie na krzyżu jedynie to pokazało!

Dlatego w Piśmie mówi się, że każdy, kto zostanie powieszony na drzewie, jest przeklęty przez Boga! Innymi słowy, biorąc wszystko pod uwagę, wszyscy jesteśmy pod Bożą klątwą śmierci jako istoty ludzkie – bez względu na to, kto jest powieszony na drzewie. W śmierci Chrystusa mamy jednak wolność i zbawienie, jeśli przyjmiemy ją jako śmierć zastępczą za nas i przyjmiemy go jako swojego Pana i zbawiciela, mamy wtedy moc bycia wykupionym spod wszelakich przekleństw.

(21): On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. [Biblia Warszawska, 2Kor 5, Przekład opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego]

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link