Jezus w Islamie? Co Koran mówi o Jezusie?

Gdy głosi się ewangelię na ulicy, czasem trafia się na Muzułman, pierwszym zaskoczeniem dla wielu jest to, że oni znają Jezusa. Można z nimi naprawdę sporo o Jezusie porozmawiać. Rozmowa jednak szybko z przyjaznej robi się niezbyt przyjazną, gdy zaczyna się mówić o tym, że Jezus był synem Bożym i umarł na nasze grzechy…


Co zatem muzułmanie wiedzą o Jezusie, co o Jezusie mówi Koran?

W Koranie wzmianek o Jezusie jest dosyć sporo, przytoczę tu takie najważniejsze (z przekładu Bielawskiego):

Daliśmy już Mojżeszowi Księgę i w ślad za nim wysłaliśmy posłańców. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym. Czyż za każdym razem, kiedy przychodził do was posłaniec z tym, czego nie pragną wasze dusze, nie wzbijaliście się w pychę i nie uważaliście jednych za kłamców, a innych czyż nie zabijaliście?

[2:253] Koranprzekład Józef Bielawski.

Oto tacy są posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, z którymi mówił Bóg; i wywyższył jednych z nich w hierarchii. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody, i umocniliśmy Go przez Ducha świętego. I gdyby zechciał Bóg, to nie zwalczaliby się ci, którzy przyszli do nich, kiedy już otrzymali jasne dowody. Lecz oni się poróżnili. Wśród nich byli tacy, którzy uwierzyli, i wśród. nich byli tacy, którzy nie uwierzyli. A gdyby zechciał Bóg, to oni nie walczyliby ze sobą. Lecz Bóg czyni to, co chce.

[3:45] Koran, przekład Józef Bielawski.

Oto powiedzieli aniołowie: „O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz, Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym, i będzie jednym z przybliżonych.
(…) A kiedy Jezus poczuł w nich niewiarę, powiedział: „Kto jest moim pomocnikiem dla sprawy Boga?” Powiedzieli apostołowie: „My jesteśmy pomocnikami Boga. My w Niego uwierzyliśmy. Daj świadectwo, iż jesteśmy całkowicie poddani!

[3:52][3:55] Koran, przekład Józef Bielawski.

Oto powiedział Bóg: „O Jezusie! Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie, oczyszczając cię od tych, którzy nie uwierzyli; i umieszczę tych, którzy poszli za tobą, ponad niewiernymi – aż do Dnia Zmartwychwstania. Następnie do Mnie powrócicie i wtedy rozstrzygnę między wami, w czym się różniliście.

[3:59] Koran, przekład Józef Bielawski.

Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: „Bądź!” – i on jest.

[3:84] Koran, przekład Józef Bielawski.

I za to, że powiedzieli: „zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością.

[4:163] Koran, przekład Józef Bielawski.

O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!

[5:46] Koran, przekład Józef Bielawski.

My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych.

[5:78] Koran, przekład Józef Bielawski.

Oto powie Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym, kiedy będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały. I oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości, Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim pozwoleniem – potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem – i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego – za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. I powiedzieli ci spośród nich, którzy nie uwierzyli: „To są tylko czary oczywiste!”

[5:112] Koran, przekład Józef Bielawski.

I oto powiedział Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte!

[6:85] Koran, przekład Józef Bielawski.

I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: Z Noem, Abrahamem i Mojżeszem, z Jezusem, synem Marii, i z tobą; zawarliśmy z nimi uroczyste przymierze,

[42:13]Koran, przekład Józef Bielawski.

Różnice w kwestii Jezusa między biblią, a Koranem?

Jak widać, rzeczywiście Jezus wiele razy jest wspomniany w Koranie. I nawet jest kilka podobieństw, jak np. narodzenie z kobiety dziewicy. Zadaniem Jednak Jezusa w Koranie, jest podobne do zadania Mahometa, czyli przywrócenie ludzi do wiary „Abrahamowej”…

Jednakże są w tych wspomnieniach znaczne różnice w stosunku do biblii. Przede wszystkim Jezus z Koranu nie umarł na krzyżu, a więc tym samym nie poniósł grzechów, nie zbawił świata itd., jest po prostu wspomniany jako prorok, syn Marii.

I za to, że powiedzieli: „zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością.

[4:163] Koran, przekład Józef Bielawski.

Jezus z Koranu nie jest też synem Bożym, gdyż jak czytamy:

Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!

[5:46] Koran, przekład Józef Bielawski.

Biblia w kilku miejscach wprost przewiduje, że takie rzeczy się będą dziać i określą m. in. tymi słowami:

(3): Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.

[Biblia Warszawska, 1J 4]

Muzułmanie są zbawieni wedle kościoła Katolickiego

Kiedyś oglądałem ciekawy reportaż, jakiś ksiądz prowadzący placówkę we Szwecji był bardzo zadowolony tym, że muzułmanki przychodzą pod pomnik Marii i modlą się koło niego. Nie powinno go to dziwić, gdyż jak widać z powyższych cytatów, Maria w Islamie też jest dosyć ważną postacią. Ponadto co dotyczy Muzułman, warto tu nadmienić, że kościół katolicki objął swym wielkim planem zbawienia także i muzułman co można przeczytać w katechiźmie kościoła Katolickiego:

841 Relacje Kościoła z muzułmanami. „Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni, bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny”.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Biblijną prawdą jest to, że Muzułmanie wywodzą się od Abrahama, są potomstwem Ismaela, jednakże zapis o tym, że to pochodzenie to, jest przyczynkiem do zbawienia jest sprzeczny z zapisami Bibli. Biblia mówi o planie zbawienia w Jezusie Chrystusie w synu Bożym, który umarł za nasze grzechy, a nie o planie zbawienia w uznaniu pochodzenia od Boga.

(9): A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, (10): rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem! (11): Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. (12): Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. (13): Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim! (14): Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. (15): A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. (16): Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. (17): I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. (18): Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. (19): I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. (20): I był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. (21): Mieszkał on na pustyni Paran; a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej.

[Biblia Warszawska, Rdz 21]

Swoją drogą warto tu zauważyć, że słowo „Allah”, ma to samo znaczenie co słowo „Bóg”, i czytając biblię w jakimś języku ze wschodu, to właśnie słowo jest używane na oznaczenie Boga w Biblii.

Minaret Jezusa w Damaszku i proroctwa…

Ciekawą kwestią w tej całej układance jest miasto Damaszek. W Damaszku znajduje nic innego jak minaret Jezusa (Isa). Muzułmanie wierzą w powrót Chrystusa właśnie w tym mieście, to tu ma Jezus przyjść i ostatecznie pokonać szatana, fałszywego Mesjasza.

Proroctwa islamskie zgodnie z hadisem Sahih al-Bukhari mówią, że Jezus „złamie krzyż, zabije świnie i zniesie podatek Jizya (Dżizja)” (podatek dla inaczej wierzących niż Muzułmanie). Islam proroctwo to interpretuje, jako złamanie krzyża i zniesienie kultu siebie przez Jezusa samego jako Boga, czyli położenie kresu chrześcijaństwu. A tym samym powrót inaczej wierzących do zwyczajów żywieniowych Islamistów „halal”. Odrzucenie przez Chrześcijan swojej wiary i przyjęcie Islamu, w tym proroctwie ma zakończyć sens istnienia podatku dżizja.

Co jeszcze ciekawsze miasto to, ma także swoje miejsce w proroctwach Biblijnych:

(1): Wypowiedź o Damaszku. Oto Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą gruzów. (2): Opuszczone są na zawsze jego miasta, przypadną trzodom; te będą leżeć, a nikt nie będzie ich płoszył. (3): I będzie koniec z warownią Efraima i z królestwem Damaszku. A z resztką Aramejczyków będzie jak z chwałą synów Izraela – mówi Pan Zastępów.

[Biblia Warszawska, Iz 17]
źródło https://commons.wikimedia.org/ (plik niezmieniony)

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link