Stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych

  • Główny fragment to Rzymian 8:19-23.
  • Bóg dał władzę ludziom nad ziemią, w szczególności nad ptakami, rybami i zwierzętami.
  • Kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg poddał skażeniu swoje stworzenie.
  • Bóg dał żywym stworzeniom obietnicę, że ich skażenie się zakończy kiedy zmartwychwstaną synowie Boży, czyli wierzący.
  • Stworzenie jest świadome tej obietnicy i z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych.
  • Stworzenie było niewinne, lecz musi oczekiwać z nadzieją aż skażenie i niewola przeminą.
  • Wówczas ryby, ptaki i zwierzęta, lub ogólniej stworzenie, będzie uczestniczyć w wolności od skażenia, podobnej do tej, którą będą mieć fizycznie zmartwychwstałe dzieci Boga.

(18): Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. (19): Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. (20): Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; (21): Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. (22): Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. (23): A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.

[Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 8]

Psalm 96:11-13 Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie!
Psalm 98:8-9 Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!

Rzymian 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
16 Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

Mateusza 10:29 Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.
Jonasza 4:11 A Ja nie miałbym żałować Niniwy… w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła?

Psalm 147:8-9 Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach. Daje bydłu pokarm jego, młodym krukom, gdy do niego wołają.
Psalm 145:15-16 Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.

Kolosan 1:20 I żeby przez Niego [Chrystusa] wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim [Bogiem] dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
I List do Koryntian 15:25-26 Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.

Nauczanie udostępnione przez:
3 Zbór Chrześcijan Baptystów w Krakowie, Os. Wysokie 22, 31-820 Kraków, Biuro: e-mail: biuro.3kr@gmail.com, Pastor: tel. +48 501 25 35 16
www: http://www.3kr.baptysci.pl/

00:00:08
Będziemy poruszać się po raczej mało zbadanym terenie i tutaj tytuł tego rozważania to też tęsknotą oczekują objawienia i tam nie wiem tutaj trochę jest oś światła, dużo, ale być może widać tutaj siedzi człowiek i obok niego na takim pniu to jakiś jakiś goryl małpa i po prostu się obejmują. Znaczy jeden obejmuje 2 i o czymś myślą.
00:00:38
Coś nie wiem jakie jaka była sytuacja wcześniej, jednakże jednakże jest jakaś taka Wspólnota między nimi, prawda i Paweł o tej Wspólnocie pisze i dzisiaj będziemy o niej rozmawiać i myślę, że że tak, gdybyście chcieli poszukać jakiś komentarzy w ogóle w z listu do Rzymian z 8 rozdziału, bo o nim dzisiaj będziemy mówić na na ten temat, to w zasadzie prawie nic nie ma i tak trochę byłem zaskoczony.
00:01:09
Są tam jakieś komentarze, ale w zasadzie takie bardzo bardzo ślizgające się po powierzchni, nie jakby nie analizujące, o co tam w ogóle chodzi, tylko tak zdawkowo dosyć. Tak więc nie wiem, ale myślę, że będziemy mieli fajny czas, kiedy zobaczymy, co tam najprawdopodobniej jest napisane w tym fragmencie i rozpoczniemy modlitwą. Ojcze, dziękujemy ci za twoją wielką dobroć i łaskę. Dziękujemy ci za to, że jesteś mądrym naszym Bogiem i stworzycielem i że masz niesamowite rzeczy, które przygotowałeś o.
00:01:44
Których twoje słowo powiedziało, że czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, to przygotowałeś panie w tym przyszłym nowym świecie dla tych, którzy ciebie miłują, więc kochamy ciebie i błogosławimy, wywieszamy ciebie i dziękujemy ci za tą za tą część naszego nabożeństwa, kiedy będziemy twoje słowo, kiedy będzie nas uczyć i być może zmieniać, korygować nasze myślenie na twoją chwałę? Amen. Przeczytamy.
00:02:14
Najpierw ten fragment w całości, tak, żeby uchwycić jego sens. O co tam w ogóle chodzi? A potem przyjrzymy się jakby tym poszczególnym takim fragmentom i być może coś nowego będzie tutaj dla was dla mnie było to bardzo nowe i w ogóle chyba dawno nie.
00:02:34
Może z racji tego, że ten temat właśnie jest mało zbadany i niewiele jest materiałów w Internecie na ten temat niewiele w komentarzach takiego jakiegoś głębszego zajrzenia do tego fragmentu. To ja nie wiem. Poświęciłem chyba ze 20 godzin na przygotowanie tego byłem sam zaskoczony, że aż tyle czasu, ale jednak o K więc to jest Rzymian 8, 18, 23.
00:02:58
Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje Objawienia synów bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomo ości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół Boleje aż dotąd.
00:03:30
A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego, więc gdybyśmy tak mieli zastanowić tak na pierwszy rzut oka nie wiadomo o co Pawłowi chodzi. Prawda? Jest mowa o jakimś objawieniu o jakimś etapie, który ma przyjść, którego oczekują zarówno ludzie, jak i jak i stworzenie, ale w zasadzie na czym ta zmiana ma polegać? Trudno.
00:04:03
Trudno się domyśleć na pierwszy rzut oka, więc dobrze zacznijmy od tego wersetu 18. Gdzie jest napisane, że albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nas nam objawić, więc te utrapienia czasu teraźniejszego spadły na nas. One nas dotyczą jednakże każdy z nas dzisiaj przyszedł z jakimś bagażem tego, co wydarzyło się w ciągu całego tygodnia. Może takie rzeczy czasami niefajne, może trudne.
00:04:36
Może jakaś choroba, może coś się wydarzyło w pracy i to Wszystko w jakiś sposób wpływa na nas, na nas ten emocjonalny, psychiczny. Jednakże tutaj Paweł pół mówi, że, ale to, co ma się dopiero wydarzyć, to co Bóg przygotował, to niezwykłą chwałę i majestat i taki splendor, który on, którym on zamierza nas otoczyć, to w ogóle nie ma żadnego porównaniu porównania w stosunku do tego, co się obecnie dzieje w sensie tych właśnie.
00:05:11
Trudności i cierpień, więc ta wielkość tej chwały, którą zostaniemy otoczeni.
00:05:17
W odpowiednim momencie zupełnie przekroczy obecnie naszą wyobraźnię. Będziemy zaskoczeni zakresem w pierwszym koryntian 15 43 Paweł pisze, że sieje się w niesławie Wywa Wzbudzone w chwale sieje się w słabości, a bywa wzbudzone w mocy i tu jest właśnie również pokazany ten kontrast tej doczesności i wieczności. Prawda, że teraz jest niesława? Teraz jest słabość.
00:05:48
Ale będzie chwała i będzie moc i cierpienia, które których, które nas dotykają obecnie one na pewno wpływają w jakiś sposób na nasze wartości, na nasze relacje. Decyzje, które podejmujemy, ale to się zmieni. Prawda? To ma duże znaczenie, bo ono właśnie przyciąga nas do Boga. Kształtuje nas w odpowiedni sposób, przemienia nas na na charakter i podobieństwo Boga i to nie będzie trwało wiecznie.
00:06:20
Ma to duży wpływ, ale będzie miało również swój koniec, więc podlegamy pewnemu napięciu pewnemu cierpieniu, pewnej przemianie, pewnym doświadczeniom. Ale patrzmy co Paweł pisze Dalej w 8 19 mówi, że bo stworzenie nagle zmienia jakby to rozmienia uwagę naszą i mówi bo stworzenie pisał o nas, ale teraz przychodzi do stworzenia, bo stworzenie z tęsknotą.
00:06:50
Oczekuje Objawienia synów Bożych, Objawienia synów bożych, więc kiedy otoczy nas ta chwała, czyli ta niezwykłość wspaniałość od kupionego życia, którą Bóg zaplanował dla nas, wtedy staniemy się widzialny sposób gdzieś mi Boga tu jest napisane synami Boga, ale to również tak Biblia mówi o tym, że jesteśmy synami, córkami, więc tutaj w żadnym wypadku Paweł nie miał na myśli wyeliminowania połowy ludzkości, bo tylko rodzaj męski. A żeński nie.
00:07:23
To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi właśnie o tą pozycję. Takich właśnie uwielbianych dzieci Boga, więc będziemy wtedy objawienie, czyli odsłonięci i ukazani w postaci godnej, żeby nazywać siebie dziećmi Boga, dziećmi wszechmogącego Stwórcy. Więc bardzo ciekawe jest to właśnie to, to pragnienie zobaczenia w nas synów bożych. W kim jest to pragnienie?
00:07:53
W stworzeniu prawda? A wobec napisane, że to stworzenie ono z tęsknotą oczekuje Objawienia. To jest taki taki trochę dziwny fragment, no bo stworzenie, czyli co jak wychodzisz na spacer, idziesz gdzieś tam do lasu, to znaczy że obserwują cię jakieś stworzenia, które patrzą i przyglądają się i mówią w jakiej postaci dzisiaj ten człowiek tutaj jest? Czy on już przypadkiem nie jest tym objawionym synem Bożym?
00:08:25
I że w jest w nich taka tęsknota, aby to móc zobaczyć, aby to móc ujrzeć. A więc skąd wzięło się to to w tym stworzeniu? Ta to tęskne oczekiwanie, żeby widzieć nas już przemienionych. Skąd ono się wzięło? No odpowiedź jest chyba tylko jedna Stwórca zawarł takie pragnienie, swoim stworzeniu i ono gorąco pragnie widzieć nas przemienionych. Ono się zmaga z tym, kiedy to nastąpi, kiedy to będzie.
00:08:55
Znaczy, ta chwila już jest jakoś blisko. Nie mogą się doczekać.
00:08:59
Więc rozumiem, że my nie możemy się doczekać naszej przemiany, no bo rozumiemy z czym, co się wiąże, z jaką, z jakimi niezwykłymi zmianami w nas samych i wokół nas, i w ogóle kolejny niesamowity etap naszego życia to w pełni rozumiemy, bo wielekroć o tym mówimy. Kiedy będzie pochwycenie, kiedy będzie zmartwychwstanie, kiedy będzie przemienienie naszych fizycznych ciał, kiedy będziemy już wolni od różnych chorób, od różnych napięć, zmagań, stresów, to Wszystko.
00:09:30
Rozumiemy, prawda? Ale że takie pragnienie, aby zobaczyć nas właśnie w tej postaci, jest również w stworzeniu, że ono ma właśnie tą to tęsknię. Oczekiwanie jest to można było powiedzieć trochę dziwne, ale o K skoro tak jest, napisałem to zanim przejdę dalej.
00:09:52
Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co to jest to stworzenie, no bo Paweł tutaj od niego nagle wprowadza ten termin w grece. To jest takie słowo tisis i ogólnie rzecz biorąc, jest to Wszystko, co zostało stworzone.
00:10:05
Poszczególne jakieś istoty byty, które miały miejsce, które zaistniały w czasie tych pierwszych 5 dniach stworzenia? Myślę, że z wyjątkiem człowieka kti bo tam, bo człowiek jest właśnie tym obiektem tej przemiany. A stworzenie, czyli to tisis Wszystko, co zaistniało w trakcie aktu stworzenia, to jest właśnie ta ta ten ta rzecz.
00:10:32
Która pragnie widzieć naszą przemianę?
00:10:36
Więc myślę, że jeżeli ono pragnie, jeżeli ono z tęsknotą wyczekuje, to raczej powinniśmy zawęzić tą to stworzenie to tisis do tej części takiej rozmowy, tej takiej świadomej, która wie, że coś się szykuje, że będzie jakaś niesamowita przemiana i że będzie to coś, z czego to stworzenie chce widzieć dalej w wersecie 20.
00:11:02
Wersecie 20 jest napisane, gdyż stworzenie zostało poddane znikomo ości, a więc ono pragnie ono. Ma to przeświadczenie o tym, że będzie coś niesamowitego w tych ludziach, których ono obserwuje i że tęsknię wyczekuje i że ono, że że to tęskne wyczekiwanie jest związane również właśnie ze znikomość cią, któremu zostało poddane nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał.
00:11:31
I to słowo znikomość. To jest również istotna tutaj kwestia, w tym naszym dzisiejszym rozważaniu, bo to stworzenie jest poddane znikomość ci po grecku mata jotes a więc oznacza to ma kilka takich znaczeń, ale ogólnie chodzi o pewien o o brak wigoru, o rozkład, o słabość, o degenerację, o wszelkiego rodzaju zakłócenia i czytamy o tym, że właśnie ta degeneracja ten rozkład w ogólnie rzecz biorąc przemijanie i śmierć zostało to wprowadzone.
00:12:05
Że został, że to stworzenie zostało poddane, ale nie z własnej woli, ani nie z własnej winy. Nie zasłużyło na to, aby w ten sposób tego wszystkiego doświadczać, aby z tym wszystkim się zmagać. One zostało poddane z woli Boga, a więc tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że to Adam i Ewa, którzy sprowadzili śmierć na siebie. Również oni są winni za sprowadzenie mata jotes, czyli tego rozkładu słabości degeneracji.
00:12:35
Braku siły i zakłóceń na całe stworzenie. Oni byli jakby tego przyczyną również pośrednio.
00:12:44
Też więc to zniewolenie, to zepsucie i umieranie stworzenia.
00:12:50
Spłynęło zostało zesłane na na na na na na stworzenie z powodu upadku pierwszych ludzi i czytamy w.
00:13:02
W pierwszej mojżeszowej 3 17 czytamy, a do Adama Bóg rzekł w momencie, kiedy Adam Zgrzeszył, kiedy upadł, ponieważ u słuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego przeklęta ziemia, prawda? Czyli to jest to, to jest to mata jotes to jest ten rozkład, to jest ta wszelkiego rodzaju jakieś właśnie.
00:13:32
Dysproporcje zakłócenia jakaś walka, zmaganie się w stworzeniu w przyrodzie, którą, którą obserwujemy, Wszystko zaczęło się od momentu upadku człowieka, więc sam Bóg podjął takie postanowienie, że będzie to konsekwencją grzechu, więc cała harmonia, porządek stworzenia, piękno, które, o którym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej zostało zburzone w tej przyroda po prostu nagle spadła na nią ciemność.
00:14:03
I Wszystko zaczęło toczyć się dziać się inaczej, niż było wcześniej z powodu buntu buntu człowieka. I kiedy, kiedy zwierzęta zadają sobie nawzajem śmierć, kiedy walczą ze sobą, kiedy się niszczą i pożerają, z jakiego jest to powodu z powodu naszych grzechów z powodu naszego buntu i naszego odejścia od Boga, to nie jest to, że one mają taką naturę. To jest właśnie ta natura. Jest tą znikomość cią tym ma toyote z tą konsekwencją, to jest to skażenie, które jest konsekwencją naszych upadków.
00:14:37
I to, co się dzieje obecnie w przyrodzie, to ta ta walka ten strach ten lęk ten taka paniczna ochrona swojego życia. Jest to spowodowane tego jest to sprowadzone przez nas przez ludzi, więc to cierpienie, które przyszło.
00:14:55
Na przyrodę jest z naszego powodu, a my co mieliśmy robić, jaki był pierwotny zamysł Boga mieliśmy panować nad nad tam dokładnie jest napisane jakby, że Biblia mówi o tym, że Bóg dał nam władzy nad rybami, ptakami i zwierzętami, ale okazaliśmy się złymi gospodarzami.
00:15:16
Na tej ziemi i z powodu tego, że my żeśmy się zbuntowali przeciwko Bogu, to Bóg zesłał przekleństwo na całą ziemię i.
00:15:28
Ale zobaczcie, ale coś niezwykłego w tym wszystkim się kryje, bo Bóg Zsyłając to zepsucie to ma toyotę. Zresztą znikomość na stworzenie również.
00:15:40
Dał obietnicę, dał stworzeniu obietnice i stworzenie jest świadome tej obietnicy żyje tą obietnicą i tęsknię wyczekuje Objawienia się synów bożych. Wypełnienia tej obietnicy.
00:15:55
Takie bym powiedział bardzo zaskakujące. Prawda, że że przyroda wie, że Bóg ma coś do zaoferowania o wiele więcej niż to, czego doświadcza i wie również ma świadomość, że ta przemiana, że ta obietnica jest związana z inną przemianą, którą ma nastąpić w nas.
00:16:16
I że z tego powodu właśnie z tą z tą tęsknotą nadzieją wyczekuje Objawienia synów bożych.
00:16:25
I dalej popatrzycie werset 21, czyli tak czytamy, że gdyż stworzenie zostało poddane znikomość nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał i werset 21 w nadziei, a więc one ono oczekuje w nadziei.
00:16:44
W nadziei, że co, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia. Pomyślałeś sobie, że nie wiem, może ktoś z nas się gdzieś tam wychował na wsi? Może macie jakieś tam zwierzaki w domach i pomyślałbyś, że one patrząc na ciebie, mają pewną nadzieję?
00:17:04
Że będzie coś innego, że będzie coś inaczej.
00:17:08
I że i że że ono będzie również wyzwolone z tego stanu, w którym jest obecnie i że pragnie tego każdego dnia budzi się i patrzy o czy to już, czy to dzisiaj prawda, że bo tak jest? Napisałem, że ono oczekuje w nadziei, że samo będzie wyzwolone z tej niewoli skażenia. Bardzo, bardzo dziwne, więc.
00:17:33
Więc myślę, że że że w przyrodzie dzieje się znacznie więcej niż powie ci botanika, zoologia, ichtiologia, ornitologia, że tam się dzieją rzeczy niesamowite, niezwykłe, o których przeczytasz tylko w bikini, bo naukowcy tego nie odkryli, bo w ogóle nie badają tego tematu z tego powodu, że że są pewne jakby popularne obiekty prądy, filozofia nauki, ona narzuca pewien pewien schemat.
00:18:05
Badania przyrody i zapewne granice się nie wychodzi, bo jest to już nieakceptowalne. Nie jest to dziwaczne, więc to więc ta tęsknota wyczekiwania wyczekiwania w sprawie przyszłego losu. Tych stworzeń jest nieodłącznie związana z losami człowieka.
00:18:25
Bo przyroda oczekuje Objawienia synów bożych, bo wierzę wtedy właśnie ta niewola skażenia.
00:18:33
Która jest symbolem zniszcz palności przemijalności za.
00:18:39
W zależności od nieudanego zepsucia, że to Wszystko przeminie, przyjdzie taki moment. Przyjdzie taki czas, kiedy to będzie jedynie dla będzie jedynie wspomnieniem.
00:18:51
I właśnie, że to to to te degeneracja, ten rozkład te wszystkie jakieś walki, strach, że to po prostu zniknie Bóg to zabierze.
00:19:02
I patrzcie, że.
00:19:05
I i stworzenie również jest świadome tego, że ich przemiana jest związana z naszą przemianą, więc myślisz sobie, ale to w ogóle znaczy, jak to jest możliwe, żeby stworzenie o tym wiedziało i żeby stęskniłam nadzieją oczekiwało tego. Przecież to jest chyba niemożliwe, no przyjmujesz to przez wiarę. Wiele rzeczy, które w Biblii jest napisanych, nie rozumiesz tego, nie potrafisz tego wytłumaczyć, nie mieścić się w głowie tak po ludzku.
00:19:35
No bo nie mówią o tym w gazetach. Nie piszą o tym w książkach, nie robią z tego programu w telewizyjnych i dlatego myślisz nie, no chyba nierealne, ale skoro w Biblii jest napisane, to może jednak jest realne. Jeżeli przyjmiesz to przez wiarę, może otrzymasz pewnego rodzaju poznanie, którego do tej pory, o którym do tej pory nie wiedziałeś. Więc z tego powodu właśnie tego tęskne nego wyczekiwania na przemianę i na wyzwolenie z niewoli skażenia.
00:20:07
Ograniczyłbym to tisis, czyli stworzenie do tej części takiej właśnie świadomej swojego istnienia z świadomej skażenia i świadomiej przemijania. No bo one muszą tym żyć. One muszą na to wyczekiwać, więc myślę, że obserwacja takich żywych stworzeń.
00:20:30
Współczesne, kiedy już mamy tą obserwację dosyć mocno rozwiniętą, mamy kamery, mamy mikroskopy, mamy różnego rodzaju narzędzia maszyny, jakieś badawcze, chociaż nie nie do końca rozumiemy. Znaczy wiele rzeczy, nie rozumiemy, ale jednak nasze obserwacje, współczesne obserwacje narzucają, nasuwają pewnego rodzaju pytania, których na pytania, na które nie jesteś w stanie odpowiedzieć w żaden taki naukowy, logiczny sposób i czasami nawet te pytania, które no obserwacja podsuwa.
00:21:04
Są tak.
00:21:08
Tak zaskakujące i tak wprowadzające w takie zakłopotanie, że w zasadzie nawet unika się poszukiwania odpowiedzi na te pytania, bo jest to po prostu zbyt dziwne takie, że po prostu nic Nie możesz na ten temat powiedzieć i kilka takich przykładów. Właśnie takich obserwacji, że w zasadzie tak usłyszymy o tym i tak i jedyne co możemy zrobić tak wzruszyć ramionami i powiedzieć, No no tak to już jest i tyle to jest nasze wytłumaczenie.
00:21:37
Tych dziwnych zjawisk w świecie przyrody i pamiętam jeszcze, jak jak nasza córka była tam nastolatką i przyjeżdżała odwiedzić babcie. Tam musiała jechać autobusem z Krakowa i tam jechała prawie godzinę i i babcia w pewnym momencie tam kiedyś była taka sytuacja, że my już tam byliśmy i wiedzieliśmy, że ania tam przyjedzie. Tam o którejś godzinie. No i w pewnym momencie tam w tym domu u babci był taki mały piesek.
00:22:07
Taki kundelek nieduży no i w pewnym momencie on tam zaczął jakoś tak podskakiwać, kręcić się tak tak szczekać jakoś tak śmiesznie i babcia mówi o ania jedzie, no nie ja mówię tak jak to ania jedzie. Znaczy wyjrzałem przez okno mówi nikogo nie ma. No nie nie, to tak za 10 minut będzie no nie, no i faktycznie w jakiś niesamowity sposób ten pies miał coś takiego takiego fenomenalnego, że był w stanie 10 15 minut wyczuć to, że ania już jest niedaleko.
00:22:38
I i faktycznie po po kilkunastu minutach dzwonek do drzwi ania wchodzi jak to wytłumaczyć? No powiedzieć tak no wzruszyć ramionami no nie wiem no ale jest w tym coś ponad naturalnego, dlatego mówię, że w przyrodzie być może dzieje się znacznie, znacznie więcej niż my w takiej powierzchowny rudzki sposób. Tak patrzymy, mówimy, a no to tam co tam nie był też taki eksperyment w latach 80.
00:23:04
5 to taki francuski naukowiec przeprowadzał. To było też bardzo, bardzo ciekawe. On został w wyniku tych tych eksperymentów i wniosków, do których tam doszedł. Znaczy do wniosków nie doszedł, tylko były same obserwacje zostały jakby kompletnie zdyskredytowany przez świat nauki, bo było to zbyt dziwaczne. Właśnie ta jego obserwacja. Na czym to polegało? Mianowicie, w jaki sposób tam odkrył, że jak się wylęgnie kurczak z jajka, no to on ma jakąś taką wbudowany taki mechanizm, że.
00:23:35
Pierwsza rzecz, która którą zobaczy, która się porusza wokół niego i wydaje jakieś dźwięki. No to kurczak uznaje to za swoją mamę i zaczyna bardzo się do niej przywiązuje emocjonalnie i zaczyna za nią podążać. No i on tam pokazuje, jak na przykład takie takiego taki kurczak, świeże wypluty. On tam gdzieś chodził koło tego kurczaka, coś tam mówił i za chwilę tam 2 czy 3 dni i ten kurczak traktuje go jako swoją mamę, że po prostu biegnie jak go tylko zobaczy do niego tam się gdzieś przytula, kręci się koło koło niego.
00:24:06
I zrobił pewnego rodzaju eksperyment, mianowicie.
00:24:11
Jest taki taki robot do wykonywania przypadkowych ruchów na kółkach. To jest taka, co się nazywa tych horoskop to jest tak jak taka puszka po nie wiem Coca coli na kółkach i tam jest taki generator w przypadkowych liczb zupełnie losowych liczb, które wyznaczają jakby ruch tego i ten ruch jest kompletnie chaotyczny. Tego tycho skoku i ten kurczak ponieważ była to on tam jakieś dźwięki wydawał też to masz ten kurczak taki świeżo wykuty zobaczył.
00:24:42
Właśnie to poruszające się takie mechaniczne urządzenie. No to stwierdził, to jest moja mama. No nie? No i tam zaczął za nią podążę, tak jak on się ruszał. No ten kurczak zanim chodził i co się stało tych.
00:24:57
Mianowicie zamknął tego kurczaka, ten właśnie ten badacz zamknął kurczaka w klatce. No i ten no i tam filmuje to jak to się jak ten no ten no i tam na tej była taka mała klatka ten kurczak w środku taka platforma no i sobie ta ta puszka ten typ horoskop gdzieś tam się rusza w taki kompletnie chaotyczny sposób natomiast ten kurczak zobaczył o mama no i tam macha skrzydłami coś tam piszczy.
00:25:22
Nie uwierzycie, co się zaczyna dziać? Ten robot generowany, który którego ruch jest generowany zupełnie chaotycznie, zaczyna tak coraz bardziej oscylować w kierunku tego kurczaka.
00:25:37
Przeprowadził tych obserwacji około 2,5 tysiąca. Badał i stwierdził, że, że kiedy kurczak tam próbuje nawiązać kontakt z tym robotem 2,5 raza częściej ten ruch już nie jest przypadkowy, ale jest ukierunkowany w kierunku tej klatki z kurczakiem. Zupełnie tak jak mówię, to zostało odrzucone przez świat nauki, bo Zero wyjaśnień im. Poza tym no trochę tak podważa prawda, że co znaczy, że.
00:26:08
Jakieś inne siły? Jakiś wpływ może mieć tak kurczak. No to rozumiem jeszcze człowiek albo, ale taki mały pisklak no nie, a później, gdy no i dla porównania zrobił coś takiego, że później tam był kurczak, którego, który, którego mama była kurą, on wiedział, że to mama to jest ta. Znaczy, że że ta kura to jest jego mama, no też był zamknięty w klatce, no i była kura i był ty horoskop no i i ten kurczak w ogóle nie zwraca uwagi na ten tycho skopiują się poruszał wtedy.
00:26:39
Właśnie tak matematycznie w losowy sposób w ogóle się nie zbliżał do niego. Prawda? Więc więc bardzo, bardzo niewyjaśnione też. Myślę, że nieraz widzieliście jakieś na takich filmach przyrodniczych, jakieś takie wielkie stada ptaków, które w sposób jak taka jakaś taka chmura tak płynnie nagle zmieniają kierunki i myślisz sobie, co za niesamowita synchronizacja między innymi czy jakieś ławice ryb, które wspólnie płyną jakimś jednym i tam też niektórzy, którzy badali to zjawisko mówią.
00:27:12
To jest niemożliwe, żeby te ptaki równocześnie skręcały, obserwując, a co ten ptak robi obok bo on skręca. No to ja też skręcam. No więc taka lawinowa jakaś reakcja? No bo to byłby Chaos, to byłyby zderzenia i zaczęto wysuwać, że prawdopodobnie zostaje wytworzone, że te stworzenia ta mogą wytworzyć jakieś takie wspólne pole komunikacji. To jest też jakaś tam hipoteza. Zupełnie nie wiadomo na czym to ma polegać, ale.
00:27:45
Próba wyjaśnienia tego zjawiska, albo ile razy była taka sytuacja, że czułeś, że z kimś rozmawiasz, ale czujesz, że ktoś za tobą stoi i patrzy na ciebie, i tak wczułeś się taki niespokojny, odwracasz wzrok i patrzysz o faktycznie, ktoś się przygląda tak intensywnie my mieliście być może takie sytuacje, jak jak to wyjaśnić, więc w 19 wieku w świecie naukowym.
00:28:11
Umocniło się takie założenie, że.
00:28:15
Jedyną rzeczywistością jest materia, no i niestety.
00:28:21
Do dzisiaj to trwa i i niestety również myślę, że sporo chrześcijan też również ma takie założenie, że tylko to, co jest materialne to co jest mierzalne to co nauka potrafi wyjaśnić. No to to jest właśnie ta rzeczywistość, a cała reszta to jest fikcja. Nie Jestem pewien, czy to jest dobre podejście dla nas jako ludzi wiary, jako studentów słowa Bożego.
00:28:45
Bo na przykład w sam 96 11 13 mówi, niech radują się niebiosa i weseli się ziemia niech zaszumi Morze i to co je wypełnia, niech radują się pola i Wszystko co jest na nich niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem pana bo idzie psalm 98 Wersety 8 do 9 niech rzeki Klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem przed Panem bo idzie aby sądzić ziemią.
00:29:15
Z pewnością to nikt tutaj nie musi nikogo przekonywać, że jest to język poetycki, że pełen symboli i obrazów.
00:29:25
Na pewno, ale czy tylko, bo biorąc pod uwagę Rzymian 8 19 23, który którym dzisiaj, któremu się dzisiaj przyglądamy o stworzeniu, które z tęsknotą wyczekuje wyzwolenia z niewoli skażenia? No to być może tam jest jakaś 2 głębia, jakaś coś o wiele większego niż co w ogóle przekracza nasze zrozumienie, że Bóg tam zawarł w swoim stworzeniu najpierw zesłał na nie ma toyotę.
00:29:55
To skażenie, ale również zesłał obietnicę i pragnienie wyczekiwania przemiany nas, bo również to będzie wpływało na przemianę przyrody stworzenia.
00:30:08
Może jednak coś w tym jest coś większego niż jedynie poezja jakiś piękny, obrazowy język. I więc wiem.
00:30:18
Co to co to może oznaczać tak w praktyce?
00:30:24
Tak powiem, że nie wiem, ale w Rzymian w Rzymian 8 11 jest są takie słowa napisane, że że, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was tedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was, a więc jest mowa o pewnej przemianie, której Duch Święty dokona na nas.
00:30:55
Na naszych fizycznych ciałach i co się będzie działo dalej dalej jest powiedziane, że w 8 16, że ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a więc jest mowa o pewnej niezwykłej niesamowitej przemianie, która będzie miała miejsce i będzie ona związana z nami i to rozumiemy. O tym słyszeliśmy wielokroć z tym jesteśmy ze znajomymi i teraz popatrzcie.
00:31:26
Mówimy to jest, to są cytaty z 8, 11, 8, 16 i Paweł w pewnym momencie zmienia punkt zainteresowania i w 8 19 mówi, bo stworzenie.
00:31:41
Z tęsknotą oczekuje Objawienia synów bożych jest świadome tej niesamowitej, niezwykłej obietnicy, którą Bóg dał nam i ono oczekuje tego właśnie tej przemiany, ponieważ to będzie miało wpływ również na nich. Więc i.
00:32:01
Więc maluję taki Paweł maluje ten wielki obraz przemiany, że Duch, który mieszka w nas Duch boży on przemieni nasze śmiertelne ciała, uczyni nas dziećmi bożymi.
00:32:13
I i i stworzenie ma nadzieję na to, że będzie tego doświadczać również.
00:32:20
Tak jak my tego doświadczymy, tak stworzenie będzie doświadczać również właśnie, że ono obserwuje w nas nas obserwuje nas w nadziei. Jeżeli samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia.
00:32:35
Do czego?
00:32:37
Do chwalebnej wolności, dzieci Bożej Bożych i.
00:32:46
To jest również taki termin nie do końca jakby na pierwszy rzut oka zrozumiały, bo wyzwolenie z niewoli skażenia rozumiemy tak.
00:32:55
Ale wyzwolenie, do czego jaki ma być ten stan końcowy, którego stworzenie jest tęsknotą wyczekuje, no więc ten stąd końcowy tu ma być chwalebna wolność dzieci bożych.
00:33:08
I gdybyście tak w grece sobie popatrzyli, ja nie będę tutaj się jakoś rozwodził nad tą grecką strukturą tego sformułowania, ale mamy jakby takie 2 kluczowe elementy. W tym stwierdzeniu to jest z wyzwą.
00:33:25
One z i później mamy ku chwalebnej, a więc ze i ku to jest jakby takie 2 elementy, w której zawarta jest ta logika przemiany i to to greckie z to jest właśnie takie słowo. To jest taka partykuła przedrostek po grecku apo.
00:33:46
I oznacza separacją odejście ustanie zakończenie, odwrócenie, a więc Paweł mówi, że Apple, a więc odwrócenie, opuszczenie, odejście, ustanie niewoli skażenia. To jest punkt startowy, a po to jest miejsce, z którego wyruszasz.
00:34:08
Udajesz się w jakimś kierunku?
00:34:10
No i byśmy zadali pytanie, No dobrze, to w jakim? W jaką podróż wyrusza stworzenie? No bo rozumiemy, że wyzwolenie z niewoli skażenia, że wystartuje z tego miejsca zmagania śmierci bólu strachu opuszcza to miejsce. Tak, ale dokąd?
00:34:30
No i jest 2 słowo ku greckie EIS.
00:34:36
Ku chwalebnej wolności i aist to jest też taki przyimek wskazuj.
00:34:43
Czy osiągnięcie pewnego miejsca czasu bądź celu, a więc jak apo oznaczało punkt startowy, to EIS oznacza miejsce docelowe oznacza punkt oznacza metę nie tylko jakiś dosłowny, ale również metaforycznie jakiś myślowy, więc stworzenie ma tą nadzieję, że wystartuje z miejsca niewoli skażenia do miejsca chwalebnej.
00:35:14
Wolności farnej wolności, która była opisana wcześniej, bo Paweł w 8, 11 i 16. Czytaliśmy, że Paweł mówi, że tak, że ten Duch, który St. Który wzbudził Chrystusa z martwych on, mieszkał w was i również was przemieni i również was wyzwoli i również was oswobodzi z tego skażenia, którego wy doświadczacie i jesteście i będziecie uwolnieni od tego i bo bo objawią się synowie boży.
00:35:45
I wiecie co stworzenie przyroda ma zamiar uczestniczyć w waszej wolności, że ona, że że te stworzenia, by ryby ptaki zwierzęta, że one również doświadczą tej wolności, której my doświadczymy i sens cnotą tego oczekuje.
00:36:04
No i teraz myślę, że bardzo istotne pytanie, jeżeli już rozumiemy, co tutaj Paweł zaczął nam przekazywać, o co mu chodzi? Mówię, no no ciekawe, ciekawe tak że że w przyrodzie, w stworzeniu w tym tej tej świadomej części stworzenia świadomej swojego istnienia i świadomej swojego skażenia również i tych walk, które się tam toczą wewnątrz niego, w tym w tym stworzeniu. No to no, no o k rozumiemy, że kiedyś nastąpi.
00:36:34
Czy wymiana?
00:36:37
Ale.
00:36:39
Czy całego stworzenia?
00:36:43
To znaczy tak całego całego?
00:36:46
Czy tylko tego, które będzie żyć w tym momencie, kiedy to objawienie synów bożych nastąpi?
00:36:54
No bo to jest myślę istotne pytanie czy czy całe stworzenie właśnie tych ptaków ryb zwierząt będzie wyzwolone z niewoli skażenia, czy tylko w momencie objawienia się synów bożych?
00:37:07
To, które będzie wtedy istnieć?
00:37:11
I no ciężkie pytanie, prawda?
00:37:16
I takie w zasadzie, jeżeli zaczniemy snuć tutaj domysły, no to można się pogubić, wysunąć pewne wnioski, takie, które niełatwo będą przyjęte, więc raczej bezpiecznie.
00:37:31
Powiedzieć, że E nie no całe stworzenie to nie.
00:37:36
Tylko to stworzenie, które będzie żyło na Ziemi. To świadome stworzenie, które będzie żyło na Ziemi w trakcie tej przemiany i objawienia się synów bożych. No to tylko ono doświadczy wypełnienia tej obietnicy. Chociaż przez wszystkie 1000 1000 lat od czasów stworzenia.
00:37:54
Całe stworzenie żyło nadzieją wyzwolenia, ale jednak się nie wypełniło. No więc może lepiej bezpiecznie powiedzieć, że raczej nie całe stworzenie, ale dlaczego? No bo za dużo tych żywych stworzeń było.
00:38:09
Za po prostu za dużo, no to jakieś nieskończone ilości. W ogóle trudno sobie to wyobrazić, więc główny nasz argument jest taki, że że nie całe stworzenie będzie w tym uczestniczyć tylko malutki fragmencik, bo jest ich za duszą.
00:38:24
I tak nam się to wydaje. Takie właśnie logiczne, prawda? Jednakże kiedy czytamy słowo Boże, to za chwilę znaczy szybko zrozumiemy, że wieczność nie będzie się odbywać tylko i wyłącznie na planecie Ziemia, aczkolwiek ziemia będzie stworzona na nowo i w ogóle cały wszechświat będzie stworzony na nowo, ale.
00:38:47
Więc, ale jednak wieczność to nie jest tylko nowa ziemia. Ta w ogóle cały wszelki niesamowity kosmos, który już dzisiaj w ten stary wszechświat tym swoim ogromem zupełnie wykracza poza ludzką wyobraźnię.
00:39:04
Szczególnie teraz, jak tam ktoś śledzi te zdjęcia z tego nowego Teleskopu Jamesa webba, no to tam w ogóle jakieś po prostu już niesamowite rzeczy się pokazują, że ogrom wszechświata tego obecnego jest po prostu nieprawdopodobnie wielki. Po prostu to nawet samych tych współczesnych naukowców zaskakuje. Zaskakują wnioski, które wyciągają z tych nowych zdjęć z tego nowego Teleskopu po prostu jest. Jest po prostu nieprawdopodobnie wielki, prawda? A co mówić o tym nowym wszechświecie?
00:39:34
Którego Bóg dopiero zamierza stworzyć.
00:39:38
Więc z tym nowym wszechświecie, który będzie, nie wiem jakiś tam dawania jakiegoś mnożnika przelicznika proporcjonalnego, który uchwyci proporcje między starym a nowym wszechświatem w ogóle chyba jest nawet nieadekwatne, ale myślę, że jeżeli chodzi o nowy wszechświat słowo za dużo.
00:39:55
W ogóle nie będzie miało żadnego sensu w tych, jeżeli chodzi o to naszym myślenie, że za dużo, prawda nie? No za dużo tych tych ptaków, tych ryb, tych zwierzaków, które żyły znaczy nie, no to w ogóle taki nonsens za dużo nie myślę, że może być za mało, nawet jeżeli chodzi o o ten o ten nowy nowy świat. No więc dobra, więc argument za dużo może nie jest takim mocnym argumentem, żeby uznać, że całe stworzenie zostanie objęte tą tą przemianą. No więc.
00:40:26
Inny argument byśmy wysunęli taki taki zdroworozsądkowy, taki bezpieczny, żebyśmy nie byli posądzeni, że jesteśmy jakimiś dziwakami, że zwariowaliśmy i w ogóle tam jakoś nam się w głowie pomieszało. No to się no dobra, no jeżeli jeżeli za dużo, to nie jest dobry argument. No to inny tutaj jaki by wymyśleć. No no po co?
00:40:47
Po co to stworzenie miałoby?
00:40:50
Zostać wyzwolone w całości?
00:40:53
Jaki byłby cel, co one miałyby tam robić? To to wydaje się w ogóle bez sensu. Te te wszystkie, wszystkie zwierzęta, jakie żyły do tej pory ptaki ryby nie. No po co to jest jakieś to jest zupełnie nieograniczony z jakim szaleństwem, prawda?
00:41:10
Więc, jeżeli wydaje nam się?
00:41:15
Jeżeli rozumiemy to, że że całe stworzenie zostało.
00:41:20
Poddane ma toyotę, czyli skażeniu.
00:41:25
Z powodu naszej winy.
00:41:29
I to my jesteśmy jakby winni tego.
00:41:32
No i teraz nie widzimy powodu, żeby to, żeby to stworzenie miało być przys Boga wyzwolone z tej niewoli i jakby znowu istnieje ci żyć w tym nowym wszechświecie. No to no, to powiemy. No ale po co?
00:41:47
Jaki Bóg miałby w tym cele?
00:41:49
I.
00:41:52
Myślę, że odpowiedź jest taka, że celem jest to, żeby stworzenie wyzwolone z niewoli, które żyło słuszną tęsknotą, że zostanie wyprowadzone z tego skażenia, że celem tego stworzenia jest to, żeby oddawało Bogu chwałę.
00:42:15
A więc po co dla chwały Bożej?
00:42:18
Żeby oddawało Bogu chwałę.
00:42:21
Jezus powiedział, takie ciekawe zdanie, że jeżeli my nie będziemy boguchwały oddawać, to kamienie będą oddawać Bogu chwałę.
00:42:29
Prawda? Więc jeżeli jeżeli Bóg chciałby dać mu taki cel temu stworzeniu, żeby oddawało mu chwałę i po to przywróci, od jakby wyzwolić całe stworzenie, jakie żyło do tej pory ze skażenia po to, żeby oddać sobie chwałę? No to co my możemy powiedzieć tylko o taki amen.
00:42:52
Czy stworzenie jest zdolne do tego, żeby oddawać boguchwały? No tak, czytaliśmy o tym w psalmie 96 98 o tych o tych rzekach, gdzie tam klaszczą w dłonie w tym języku obrazowym. Prawda o tych drzewach, które się radują z tego, że pan nadchodzi.
00:43:12
Kilka dni temu.
00:43:14
Ania puściła nam takie nagranie z takich właśnie, że ktoś nagrał świerszcze takie no takie zwykłe świerszcze, które tam sobie cykają, grają i ktoś to spowolnił. Nie wiem tam ile razy, ale ileś razy No i puściła nam to nagranie. Ja byłem w szoku jak to słyszałem, bo to brzmiało w tym w spowolnionym tempie ten śpiew świerszczy to był zupełnie jak jakiś śpiew aniołów jakiejś monumentalnej katedrze, gdzie głosy piękne głosy tych aniołów odbijają się od jakiegoś takiego.
00:43:46
Wysoko wysokiego sklepienia włosy. Niesamowite, że nie, ale to są te świerszcze.
00:43:52
Które tak śpiewają jak Aniołowie.
00:43:55
Tylko, że po prostu my tego nie słyszymy, no bo mamy tam jakoś inną percepcję tego dźwięku, ale Bóg to słyszy się co jest niesamowite.
00:44:05
Nie wiem czy wiecie, jaki wiemy o tym, że księga psalmów to jest księga, gdzie bardzo dużo jest chwały Bożej oddawania Bogu czci dziękowania i ta i nie wiem czy wiecie jaki jest ostatni werset księgi psalmów. Ostatni werset, po którym nie ma już nic znaczy jest księga przypowieści Salomona, ale już żadnego psalmu żadnego tekstu nie ma. Jaki jest ostatni werset psalmów, które oddają, które Wywyższają Boga?
00:44:38
Więc ostatnie wersy z planu brzmi tak?
00:44:41
Niech Wszystko, co żyje, chwali pana alleluja i to jest koniec psalmów. Więc na pytanie po co Boże miałbyś całe stworzenie od początku jego istnienia wyzwalać z niewoli skażenia? No to byśmy powiedzieli, no właśnie, może po to niech Wszystko co żyje, nie tylko ludzie, ale Wszystko, co zostało stworzone cały tisis niech oddaje Bogu chwałę, niech żyje i niech woła wspólnie alleluja.
00:45:13
Dobrze, więc argument za dużo nie wydaje nam się taki bardzo mocny argument. Po co ma pełni uzasadnienie? No bo niech Wszystko co żyje chwali Boga, no więc mamy jeszcze 3 argument, 3 który mógłby już mieć ten sposób, że no, ale przecież ryby ptaki i zwierzęta to takie istoty nierozumne, więc one nie zasługują na to, żeby być w tym nowym świecie i i tam w tym nowym na nowo stworzonym że.
00:45:44
Że one w ogóle nie zaliczają się do istot inteligentnych, no bo nie przechodzą przez nasze testy na inteligencję.
00:45:53
No ale testy na inteligencję napisaliśmy my, a nie one.
00:45:59
Biorąc pod uwagę nasze kryteria i szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem czy ja bym tak sprawnie i szybko zdawał testy iq na inteligencję, które byłyby opracowane przez ptaki. Na przykład jak budować gniazda na teście by się pojawiło? Więc ja bym na ten temat powiedział.
00:46:19
Albo które robaki można łapać, kiedy i w jakim kierunku odlecieć na jesieni? Czy w jaki sposób przespać noc na gałęzi i nie spaść w trakcie? Co ja na ten temat wiem, więc może ta moja inteligencja dla ptaków wydawała mi się jakiś debil no w ogóle nic nie wie, nic nie rozumie, nic nie zdaje w ogóle nieprzystosowany do życia, jak on może funkcjonować tutaj na tej Ziemi, prawda i?
00:46:49
I myślę, że.
00:46:53
Że, kiedy, kiedy, kiedy Bóg zdejmie, to mnie wolę skażenia, że właśnie wtedy również intelekt stworzeń się bardzo mocno zmieni i one będą zupełnie czymś takim znaczy może nie zupełnie, ale czymś innym niż tym, co dzisiaj my obserwujemy swoim ograniczonym umysłem. Może może zwierzęta będą kiedyś mówić tak, jak w Ewa sobie gadała z wężem w ogrodzie EDEN i w ogóle nie uważała to, że za coś dziwne zjawisko.
00:47:21
Wąż do niej mówi jakąś konwersację prowadzi na temat jej potencjału jako Kobiety, że chciałaby być podobna do Boga i ma pewne rozwiązanie. Pewną propozycję na to, jak to osiągnąć wąż takie rzeczy gada do niej i ona tak sobie z nim konwersuje spokojnie, no nie bez żadnego zaskoczenia. No chyba, że stwierdzimy, ale to taki kolejny sam symbol. Nic z tego nie było tak naprawdę, no to okej, rozumiem, nie mam kontrargumentu na na takie podejście, więc być może Bogu.
00:47:51
W ogóle nie chodzi o takie wartości w stworzeniu natury intelektualnej, lecz o rzeczy.
00:48:01
Równie wartościowe co inteligencja.
00:48:04
Ale innej natury, jakbyście gdzieś wybrali się na SP.
00:48:10
Spacer tam w okolicach w okolicach Wawelu. No i by się tam przeszli sobie tym bulwarem w kierunku ronda grunwaldzkiego. To byście zobaczyli taki taki pomnik psa, tak brzydki taki po prostu taki raczej nieprzyjemny, ale z tym pomnikiem wiąże się coś bardzo szczególnego i wyjątkowego mianowicie.
00:48:32
Pomnik został od.
00:48:35
Jak to się mówi? O tworzony odkryty, przedstawiony w 2001 roku i był to pomnik upamiętniający takiego krakowskiego psa imieniem Jok, który, który no była taka sytuacja w latach chyba w 1990, że jego właściciel wyszedł z nim na spacer, dostał zawału serca, no i po prostu zmarł w tam na na tym no i przyjechało tam pogotowie, zabrało tego człowieka, a pies został i później wyobraźcie sobie taką sytuację.
00:49:05
Ten pies to jest taki mieszaniec jakiś taki mały Czarny kundelek, ten ten pies przez cały rok czekał tam na swojego właściciela. Nie poszedł nigdzie, nie dał się złapać. Ludzie tam przychodzili, dokarmiali go i on po prostu cały dzień w dzień dzień, w Dzień dzień, w dzień przez Cały rok czekał na powrót swojego właściciela.
00:49:28
Myślisz? To jest niesamowite, że że zwierzę jest w stanie wyrazić taką taką wierność swojemu panu swojemu właścicielowi w tak nieprawdopodobny sposób. Nawet żaden człowiek nie byłby w stanie czegoś coś takiego robić. To ten pies zrobił, prawda? Więc doczekał się, doczekał się takiego pomniku i i myślę, że.
00:49:54
Że jeżeli Bóg.
00:49:58
Miałby objąć wyzwoleniem z niewoli skażenia tylko tą część stworzenia, które akurat wydarzyło się, że będzie istnieć w tym czasie, kiedy będzie będzie objawienie synów bożych, to to Bóg w ogóle nie musiałby tego ogłaszać.
00:50:14
W stworzeniu.
00:50:16
Po prostu w pewnym momencie przychodzi moment, kiedy całe cała mata jotes zostaje usunięte. Całe zmaganie, strach, śmierć, przemijanie choroby, że w pewnym momencie to Bóg to skasuje i następuje nowa era. Już właśnie taka stworzona na nowo i i w ogóle. Po co to trwanie w nadziei oczy?
00:50:39
Iwanie wyzwolenia po co to apo i AIDS, że wystartuje z jakiegoś miejsca i dotrę do jakiegoś innego, to w zasadzie to Wszystko byłoby dla całego tego stworzenia. To byłaby jakaś ułuda czymś, co?
00:50:55
Czymś co przeszłe?
00:50:58
Albo stworzenie z przeszłości nigdy tego nie doświadczyło. Nigdy tego nie osiągnęło. W zasadzie to kompletnie nieistotne. To to to jakaś iluzja, więc po co to oczekiwanie na objawienie się synów bożych?
00:51:12
Ale myślę, że że jedyna rzecz, nad którą się możemy, nie musimy się zastanawiać. To nie musimy się zastanawiać, czy jest to dla Boga możliwe.
00:51:24
Prawda? Bo jeżeli Bóg chciałby przywrócić do życia całe stworzenie od pierwszego dnia z księgi Genezis aż do ostatniego, to mówimy o K jeżeli Bóg tego zapragnie, to może to zrobić.
00:51:41
Mógłby to zrobić pytanie, czy to zrobi Rzymian 8 19 23 wskazuje na to, że coś poważnego Bóg przygotował coś niesamowitego się szykuje i w Marka w 10, 27 Jezus powiedział, że u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem U Boga Wszystko jest możliwe.
00:52:05
Więc popatrzcie.
00:52:07
To Wszystko musimy mieć świadomość, że może się odbyć i odbędzie się może w jakiejś innej formie niż my to rozumiemy.
00:52:17
Nie wiem, zobaczymy, ale to Wszystko musimy zrozumieć. Jedną rzecz pamiętać o jednej rzeczy, że to Wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki ofierze krwi Chrystusa na krzyżu.
00:52:29
Żadna inna opcja nie wchodzi w grę, że on dokonał pewnego niesamowitego pojednania i i wpływ śmierci Chrystusa na krzyżu, przelanie jego krwi i odkupienia, którego dokonał, jest tak nieprawdopodobny, ale w różnym stopniu zastosowany do różnych istot. Co mam tutaj na myśli, że jeśli chodzi o aniołów?
00:52:54
To Aniołowie są na wyższym etapie Poznania Boga niż ludzie, więc ich bunt wobec Boga jest grzechem niewybaczalnym. Chrystus nie umarł za odkupienie aniołów.
00:53:07
Jeśli chodzi o ludzi, owszem.
00:53:11
Ludzie są niżej niż Aniołowie, ale wyżej niż zwierzęta.
00:53:15
Więc kiedy człowiek zbuntował się przeciwko Bogu i upadł i został obarczony skażeniem, ma to jotes przemijaniem, śmiercią, chorobami.
00:53:25
To Bóg dał warunek, zostaniesz wyzwolony z tego skażenia, ale wtedy, kiedy uwierzysz we mnie jako swojego osobistego zbawiciela, musisz uwierzyć. To jest warunek. Natomiast ten ożywiony świat przyrody.
00:53:41
Który jest poniżej ludzi?
00:53:45
Nad którym ludzie mieli panować nad rybami, takami, zwierzętami ten świat nigdy nie zbuntował się przeciwko Bogu. Nigdy nie stanął po stronie szatana.
00:53:57
Nigdy nie oddawał czci szatanowi, ale on został objęty niewolą skażenia i tym prawem przemijania chorób śmierci z powodu naszego upadku.
00:54:09
Ale on sam nigdy nie zasłużył na to.
00:54:13
Więc żeby żeby zostać wyzwolonym z niewoli skażenia.
00:54:18
Zostanie mu to przyznane automatycznie, ale jedna rzecz, którą musisz zrobić z nadzieją czekać cierpliwie wypatrywać Objawienia synów bożych.
00:54:29
Bo będzie wtedy?
00:54:31
Przenieść przeniesiony z niewoli skażenia do chwalebnej wolności będzie uczestniczyć w wolności od właśnie skażenia od śmierci, od cierpienia, od przemijania. Więc na koniec jeszcze zobaczcie, jaki jest stosunek Boga do zwierząt.
00:54:54
W Mateusza 10, 29. Czyż nie spadają, czyż nie sprzedają za 2 wróbli?
00:55:02
A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli ojca waszego.
00:55:10
Albo jonasza 4, 11. Tam jonasz się zdenerwuje na Boga i robi mu wyrzuty, że Dlaczego nie zburzył Niniwy tak jak obiecał, bo przecież jonasz w końcu poszedł i ogłosił ten sąd, że tam za 40 dni będzie zburzenie Niniwy i Bóg tego nie zrobił. No więc bóg mu odpowiada mówiąc tak, a ja nie miałbym żałować Niniwy tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120000 ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym co prawe.
00:55:42
Na tym, co lewę, a nadto wiele bydła, więc Bóg brał nawet pod uwagę zwierzęta, które w tej niwie mieszkały z ludźmi i z tego powodu mówi, to jest również dla mnie argument, aby oszczędzić niwe, dlatego, że musiałbym pozabijać te wszystkie zwierzaki, które tam są i dla Boga się to liczyło i powiedział o tym jonasowi.
00:56:03
Później w psalmie 147 8 do 9 jest napisane, że okrywa niebiosa obłokami przygotowuje deszcz dla Ziemi. Sprawia, że trawa rośnie na górach, daje bydłu pokarm jego, a młodym krukom, gdy do niego wołają Bóg karmi, kruki i karmi bydło, że zajmuje się tym i dla niego nie jest to uwłaczające ani poniżające, ani nie mówi, że a to takie zwykłe proste rolnicze czynności, jakieś farmerskie.
00:56:35
W samym jest 145 15 16 mówi oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie otwierasz rękę swą i nasycać do woli Wszystko co żyje, więc jeżeli z tych wersetów widać, że Bóg tak bardzo troszczy się o zwierzęta, a ryby ptaki rośliny, to czy miałby w stosunku do czy miałby się zmienić w stosunku do nich tak nagle w tym nowym świecie i powiedzieć nie ta obietnica.
00:57:06
Tęskne tego wyczekiwania, że wszystkie te pokolenia. Zł.
00:57:12
Całego stworzenia wyczekiwały.
00:57:14
Z Tęsknotą Objawienia się synów Bożych i wyzwolenia z niewoli. Nie to tylko tak tam sobie tak umieściłem, ale nie tak nie trzeba było tego zbyt serio traktować. Może bardziej tak jakoś tam symbolicznie nie czy Bóg miałby to zrobić, skoro teraz karmi zajmuje się i opiekuje się całym całym światem przyrody? Więc wiem.
00:57:39
Myślę, że właśnie.
00:57:41
Dlatego Paweł podsumowuje w tym Rzymian 8, 22 i 23 mówi tak, że wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół Boleje aż dotąd, a nie tylko onno, lecz i my sami, a więc a jedność w tym oczekiwaniu tej przemiany pomiędzy światem przyrody a światem ludzi. Lecz nie tylko ono niecałe nie tylko całe stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy.
00:58:11
Na początek ducha wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego, bo to objawienie synów bożych polega na odkupieniu ciału naszych, czyli jest zmartwychwstaniu w tych w tym.
00:58:28
W tym nowym wymiarze i myślę, że że w niebie nie będzie pór roku, dlatego, że pory roku.
00:58:37
W jakiś sposób?
00:58:40
Zawierają proces śmierci, umierania i odnawiania się umierania. Jest znowu powrotu do życia, że z tego powodu w niebie nie będzie żadnego śladu, nawet umierania i i dlatego nie będzie tam jakiś spadających liści jakiejś jesieni jakiegoś nie wiem braku, że tam gołe gałęzie i tam drzewa zmarznięte. Nic z tych rzeczy nie będzie w niebie pogrzebów, cmentarzy, starzenia się.
00:59:10
Nawet nawet obumierania komórek na na naszej skórze, bo to też jest jakiś przejaw śmierci jakiegoś tworzenia się zmarszczek tego wszystkiego nie będzie, bo będziemy wyzwoleni od mateo tys od skażenia od niewoli skażenia i z nami również tak jak tutaj. Paweł pisze, że całe stworzenie również tego oczekuje wespół wzdycha i wespół Boleje, aż to będzie miało miejsce.
00:59:41
Więc popatrzcie.
00:59:44
Że ono wie, że będzie, że uda się w tą podróż apo z niewoli stworzenia EIS do chwalebnej wolności, od umierania, zmagania się i śmierci i i wejdzie do właśnie tego niesamowitego, nieskończonego cudownego miejsca, w którym będzie dom Boży będzie nowe, niebo i nowa nowa ziemia, gdzie rdza nie niszczy, gdzie mól mnie zżera.
01:00:14
I tego wszystkiego dokona.
01:00:17
Dokonał Chrystus, bo kolosan jeden 20 jest powiedziane i żeby przez niego, czyli przez Chrystusa Wszystko, co jest na ziemi, na niebie Wszystko, a więc również istoty rozumne pod hasłem stworzenie tisis, jak i ludzie wierzący, świadomie oddający Bogu chwałę, żeby Wszystko, co jest na Ziemi i na niebie, pojednał się z nim z Bogiem.
01:00:46
Dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego, a więc to jest niesamowite, że odkupienie Chrystusa, którego który, które dokonał na krzyżu, może obejmować nie tylko nasze grzechy, ale również w ogóle pojednał cały wszechświat z Bogiem, dając tą nadzieję wyzwolenia ze skażenia i pierwszy koryntian 15 20 15 25 26. Bo on musi królować.
01:01:16
Dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół, pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona.
01:01:24
Będzie śmierć, więc panie, dziękujemy ci za to, że ty dokonałeś tego niesamowitego.
01:01:33
Odkupienia pojednania, panie Jezu chryste że że zakres twojego dzieła na krzyżu przekracza nasze wyobrażenia i dzisiaj mamy jedynie jakiś taki sygnał, że o k będzie coś znacznie więcej. Będzie coś niesamowitego i niezwykłego, ale mamy tą świadomość, że.
01:01:54
Tylko jest, co dzięki tobie i że te obietnice, które dałeś, to nie są jedynie jakąś iluzją, jakąś fantazją dla stworzenia, żeby nie wiem, tam żyło czymś, czego nigdy nie doświadczy, ale że ty w jakiś cudowny sposób, ponieważ ono zostało poddane skażeniu nie z własnej woli, nie z własnej winy, ale znasz powodu naszego upadku, że ty je pobłogosławi sz, aby mogło uczestniczyć w tej chwalebnej wolności, której my.
01:02:25
Będziemy doświadczać jako objawienie inni synowie i córki Boga, za to cię wywyższam. My jesteś naprawdę niesamowity, niezwykły. Uwielbiamy twoje twoje dzieła, bo one świadczą o tym, jak cudownym, jak niezwykłym Bogiem jesteś i że faktycznie to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Ty przygotowałeś dla swoich stworzeń. Dziękujemy ci za to, wyruszamy ciebie. Amen.

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.

Dodaj komentarz

Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link

Newsletter! - Bądź na bieżąco...

Aktualności... i treści pomagające budować wiarę.
Zapisz mnie teraz!
*Zgoda Marketingowa: Wyrażam zgodę, aby TwojeDobre.info kontaktowało się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem informacji podanych przeze mnie w tym formularzu w celu otrzymywania wiadomości, aktualizacji i marketingu. - więcej informacji.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę i przestać od nas słyszeć, po prostu kliknij link rezygnacji z subskrypcji na dole każdego wysyłanego przez nas e-maila.
close-link